پخش زنده

عيد باستانی نوروز که در فرهنگ ما ايرانيان اهميت خاصی دارد، می‌تواند فرصت خوبی برای ما مسيحيان ايرانی ايجاد کند که

مژدۀ نجات مسيحی و حقايق کلام خدا در مورد تولد تازه و بهار روحانی و دگرگون شدن انسان در اثر ايمان به مسيح را با ديگران در ميان بگذاريم.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه