پخش زنده

چون از طريق ايمان به مسيح که از مردگان قيام نمود و زنده است، با خدای مقدس صلح نموده‌ايم، در اين سال نو، بگذاريم که آرامش الهیِ مسيح بر وجود ما مسلط باشد.

در هر تصميمی که می‌گيريم مطمئن باشيم که با کتاب‌مقدس، هماهنگ باشد تا به رفاقت ما با مسيح لطمه وارد نشود.

از اینجا دانلود کنید

بالای صفحه