رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

در گذشته، زخم، نشانی از قدرت یک مرد بود. این زخمها نشان می‌دادند که او تجربۀ شرکت در نبردهایی بزرگ را داشته و از آنها سربلند بیرون آمده است.

هیچ جنگاوری پس از پیروزی، نه تنها زخم‌هایش را پنهان نمی‌کرد، بلکه با افتخار آن را به دیگران نشان می‌داد و روایت دلاوری و پیروزی‌هایش را برای اطرافیانش بازگو می‌کرد. هیچ سلحشوری بدون زخم و کوفتگی از نبرد بازنمی‌گردد، مگر آن دسته که بزدل و ترسو هستند و از ترس مواجهه با دشمن، خود را در سوراخی پنهان می‌کنند!

ما ايماندارانِ به مسيح و پيروان او نیز به‌عنوان فرزندان خدا در این جهان، درگیر نبردی عظیم هستیم. البته جنگ ما با جسم و خون و انسانها نیست، بلکه نبردی روحانی عليه شيطان و ارواح شرير است.‌ پس به خاطر داشته باشيم که مانند هر میدان نبرد دیگری، این نبرد نیز پر از خستگی، بی‌خوابی، فشار، زخم و رنج و کوفتگی است. اما جای زخمهای ما، نه نشانۀ شکست و شرمساری و تلخی، بلکه نشانی از افتخار و پیروزی و عاملی برای شادمانی است. به همین دلیل، پولس رسول می‌فرماید: "من در بدن خود داغهای عيسی را دارم" (غلاطيان ۶: ۱۷). "از همين رو، در ضعفها، دشنامها، سختيها، آزارها و مشکلات، به‌خاطر مسيح شادمانم، زيرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانايم." (دوم قرنتیان ۱۲: ۱۰).

بالای صفحه