رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

درک عمق برخی آیات برایم دشوار است، و نیاز دارم در مورد آن بیندیشم. یکی از این آیات، گفتۀ پولس رسول است که می‌فرماید: "از قدرت بی‌نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم، آگاه شوید. این قدرت، برخاسته از عملِ نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به‌کار گرفت، آن هنگام که او را از مردگان برخیزانید . . ." (رسالۀ به افسسیان ۱: ‏۱۹-‏۲۰).

پیش خود می‌گفتم که خدا قادر مطلق است، و به گفتۀ عامیانه، انجام هر کاری برای او "مثل آب خوردن است". پس چرا پولس می‌گوید که خدا برای برخیزاندن یا همان زنده کردن پسر خود، عیسای مسیح، چنین "قدرت بی‌نهایت عظیم" و "نیروی مقتدر" به‌کار گرفت؟

پس از تفکر، به این نتیجه رسیدم که زنده شدن مسیح قطعاً می‌بایست پیامدی بس شگفت‌انگیز و خارج از تصور من داشته باشد. شيطان و ارواح شرير او تلاش می‌کردند که مسيح را در قبر نگهدارند تا نقشۀ خدا در مورد مسيح عملی نشود. اما خدا با قدرت بی‌نهايت عظيم خود بر نيروهای ظلمت چيره شد و مسيح را با بدنی جلال يافته و غيرفانی از مردگان برخيزانيد تا او نوبر خفتگان باشد، و البته ما ايماندارانِ به مسيح نيز در آينده، با بدنهايی جلال يافته و غيرفانی از مردگان قيام خواهيم نمود.

پس، لازمۀ زنده شدن مسیح، جاری شدن "قدرت بی‌نهایت عظیم خدا" بود. اما همین قدرت بی‌نهایت عظیم خدای ما، می‌تواند امروز نیز در زندگی ايماندارانِ به مسيح عمل کند، و ما را دگرگون ساخته و تبدیل به انسانی نمايد که از آغاز منظور نظر خدا از آفریدن بشر بود.

بالای صفحه