رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

مدتی پیش از طریق اسکایپ، به دو نفر از کشوری دیگر، دربارۀ روحیات و رفتارهای شخص مسیحی تعلیم می‌دادم. برای این کار، از "خوشا به حال‌های" مسیح استفاده کردم که در انجیل متی ۵:‏۳-‏۱۲ آمده است.

هنوز به انتهای بحث نرسیده بودم که ناگهان ارتباط ما قطع شد. وقتی ارتباط بار دیگر برقرار شد، یکی از آن دو به من گفت که در خلال این وقفه، در این فکر بود که اگر شخص مسیحی باید دارای چنین خصوصیاتی باشد، پس کلاهمان در این دنیا، پس معرکه است!

واقعاً نیز چنین است! خصوصیاتی که مسیح از پیروانش می‌طلبد، درست حالت وارونۀ معیارها و ارزشهای این دنیا است. مسیح از پیروانش می‌خواهد که "متفاوت" باشند، متفاوت با معیارهای مردم خدانشناس و متفاوت با برداشتهای مذهبیون قشری. این است ارادۀ مسیح. اگر نرم‌خویی، پاکدلی، رحیم بودن، و صلح‌جویی را پیشۀ خود سازیم، قطعاً در امور این دنیا ضرر و زیان خواهیم دید. اما در عوض، یک چیز را به دست خواهیم آورد: حیات جاویدان را.

آیا شما می‌خواهید فقط در این دنیا موفق باشید؟ پس نمی‌توانید مطابق معیارهای مسیح رفتار کنید. اما اگر طالب حیات جاودانی باشید، باید ابتدا از راه ايمان واقعی، با مسيح متحد شويد و سپس خصوصیاتی را پيشۀ خود قرار دهيد که مسیح تعلیم داد.

بالای صفحه