رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

دیشب فیلمی می‌دیدم دربارۀ جنگ جهانی دوم.در این فیلم، تانک­ها نقشی مهم و حیاتی داشتند. در عملیات تانک‌ها، هماهنگی و ارتباط دائمی با فرماندهی بسیار مهم بود. سربازان از طریق بی‌سیم با فرماندۀ خود در ارتباط بودند.

تا زمانی که این ارتباط برقرار بود، مشکلی وجود نداشت و آنها به شکلی باشکوه پیروز می‌شدند. اما کافی بود به خاطر سهل‌انگاری، ارتباط‌شان با فرماندهی برای چند دقیقه قطع شود. در آن صورت، مورد حملۀ دشمن قرار گرفته، با تلفاتی سنگین مجبور به عقب‌نشینی می‌شدند.
هرچند نبرد ما به‌عنوان ایمانداران مسیحی، با جسم و خون نیست، اما کلیسا درگیر نبردی سهمگین با نیروهای تاریکی است. ما نیز در این نبردِ روحانی، تا زمانی که با سردار لشکر آسمانی، یعنی خداوندگارمان، عیسی، از طریق روح‌القدس ارتباط داشته باشیم، می‌توانیم با آرایش جنگیِ درست، چنان که کلام می‌فرماید، همواره در پيروزی مسیح پیش ­برویم. اما کافی است به‌خاطر صداها و امواج مزاحمِ این دنیای فاسد، حساسیت روحانی خود را از دست بدهیم و به صدا و هدايت خداوندگار و سرورمان بی‌توجه باشيم. آنگاه به‌سادگی توسط دشمن‌مان ابلیس شکست خورده و شهادت مسيحی ما درهم‌ خواهد شکست.‌ کلام خدا می‌فرماید: "هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد." (اول پطرس ۵: ۸).

بالای صفحه