پخش زنده

فیلم مستندی می‌دیدم دربارۀ دروکارانِ گندم در مزارع غرب. آنها با استفاده از برترین تکنولوژی‌های کشاورزی، کار خود را انجام می‌دادند.

قسمت هیجان‌انگیز ماجرا زمانی بود که خبر توفانی سهمگین اعلام شد. اگر توفان به آنها می‌رسید، کل محصولشان نابود می‌شد. وقتی خبر توفان پخش شد، تمام دروکاران که زمانی رقیب هم بودند، با هم متحد شده، به مبارزه با توفان پرداختند. صحنۀ شگفت‌انگیزی بود. رقیبانِ سابق، همکارانِ امروز بودند؛ در کنار هم تلاش می‌کردند و پس از پايان توفان، در کنار هم جشن گرفتند و شادی کردند.

 خداوند و منجی ما عیسی می‌فرماید: "چشمان خود را بگشایید و ببینید که هم‌اکنون کشتزارها آمادۀ درو است." (یوحنا ۴: ۳۵). اما خودِ مسيح هشدار می‌دهد که توفان‌ها و سختی‌ها نیز در راه هستند، توفان‌هایی که مصمم‌اند به محصول صدمه بزنند. ما در عصرِ حصاد زندگی می‌کنیم و شایسته نیست در این عصر بحرانی و خاص، خود را از يکديگر مجزا بدانيم و با يکديگر کاری نداشته باشيم. اکنون نه وقتِ رقابت، بلکه وقت اتحاد و رفاقت است. باید به‌سرعت با هم متحد شویم و تا فرصت باقی است محصول را برداشت کنیم. دشمن مشترک‌مان را بشناسيم و در اتحاد، يکديگر را پشتيبانی کنيم تا محصول بيشتری برای جلال خداوند درو شود!

بالای صفحه