رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

یکی از نزدیکانم می‌گفت که در کودکی، بارها این جمله را از پدرش شنیده، جمله‌ای که بر روی او تأثیر بسیاری گذاشت: "پسرم، من از آیندۀ تو خیلی نگرانم. تو با این سادگی‌ات، چطور خواهی توانست میان این جماعت گرگ‌صفت زندگی کنی؟".

این شخص می‌گفت که وقتی در بزرگسالی به مسیح ایمان آورد و شروع کرد به مطالعۀ انجیل، با کمال تعجب، همین مفهوم را در میان فرمایشات مسیح یافت، اما به شکلی معکوس! مسیح می‌فرماید: " . . . تا دگرگون نشوید و همچون کودکان نگردید، هرگز به پادشاهی آسمان راه نخواهید یافت. پس، هر که خود را همچون این کودک فروتن سازد، در پادشاهی آسمان بزرگتر خواهد بود. و هر که چنين کودکی را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است." (انجیل متی ۱۸:‏۳-‏۵).

این برای ما عجیب است! اصول و معیارهای حاکم بر پادشاهی خدا دقیقاً وارونۀ معیارهای این دنیا است. ما باید دگرگون شويم و به سادگی کودکان، به خدا و به مسیح اعتماد کنیم. کودک، سخنان والدین خود را، کلمه به کلمه، باور می‌کند، حتی ماجرای "لولو خورخوره" و "آقا گرگه" را! اگر کودک‌وار تمام وعده‌های راستين مسیح را بپذیریم، بار سنگینی از روی دوش ما برداشته خواهد شد. او بيان نمود که پدرِ آسمانیِ ما همۀ احتياجات فرزندانش را می‌داند، پس نیازی به نگرانی نیست. کاش من هم مانند یک کودک، خود را در آغوش مسیح می‌انداختم!

بالای صفحه