رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

من از کودکی، به تاریخ علاقه‌ای بسیار داشته‌ام. حتی وقتی به مطالعۀ الهیات مسیحی پرداختم، آن جنبه که بیشتر توجه‌ام را جلب می‌کرد و می‌کند، تاریخ کلیسا و نیز تاریخ تحول عقاید مسیحیت بوده است. وقتی در این زمینه مطالعه می‌کنم، می‌بینم که چگونه اعتقادات و تعالیم مسیحیتِ اولیه و منطبق با کتاب‌مقدس، شاخ و برگ یافته، و گاه حتی از مسیر درست منحرف شده است.

از این رو، پولس رسول، به شاگرد و همکار جوان خود، تیموتائوس، می‌فرماید: "امّا روح، آشکارا می‌گوید که در زمانهای آخر، برخی از ایمان رویگردان شده، از ارواح گمراه‌کننده و تعالیم شياطين پیروی خواهند کرد." (اول تیموتائوس ۴:‏ ۱). بنابراین، به شاگرد و همکار دیگر خود، تیتوس، می‌فرماید: "امّا تو از آنچه مطابق با تعلیم صحیح است، سخن بگو." (تیتوس ۲: ۱). 

اما این "تعلیم صحیح" را در کجا می‌توان یافت؟ و چگونه می‌توان دریافت که موعظه یا تعلیمی که از واعظان و معلمان مختلف، نه فقط در جلسات کلیسایی، بلکه از کانال‌های ماهواره‌ای می‌شنویم، همان "تعلیم صحیح" است. یگانه منبع "تعلیم صحیح"، فقط و فقط کتاب‌مقدس است. اما یک هشدار: این بدان معنی نیست که هر کس برای عقیدۀ جدید خود، آیه‌ای از کتاب‌مقدس بیاورد، آن "تعلیم" صحیح است. برای تشخیص درست بودن تعلیمی جدید، باید از دو ابزار استفاده کرد: اول اینکه باید تمام کتاب‌مقدس را به‌خوبی دانست و حقایق آن، مانند پردۀ سینما، یکجا در نظرمان نمایان باشد. دوم اینکه آیا این "تعلیم" در کل کتاب‌مقدس آمده، یا فقط در یک آیه یافت می‌شود؟ در شصت یا هفتاد سال اخیر، تعالیم جدیدی ابداع شده و با کمک رادیو، ماهواره و اینترنت، به مردم عرضه می‌شود. اگر کلام خدا را خوب بدانید، می‌توانید به‌راحتی تشخیص دهید که این تعالیم جدید، "تعلیم صحیح" هستند یا نه. امیدوارم از همین امروز کمر به مطالعۀ کامل و دقیق کتاب‌مقدس ببندید.

بالای صفحه