پخش زنده

این سؤال را مرتب از من می‌پرسند که، "ارادۀ خدا برای زندگی من چیست؟ آیا به فلان جا بروم یا نه؟ آیا فلان کار را انجام بدهم یا ندهم؟ خدا می‌خواهد کدام راه را بروم؟"

این قبیل سؤال‌ها مرا به یاد تلاش همیشگی انسان می‌اندازد که می‌خواهد از آینده باخبر بشود. می‌خواهد از آیندۀ خود اطلاع کسب کند. و در نهایت، هر فردی که به مسیح ایمان دارد، مایل است بداند که خدا از او چه می‌خواهد.

یکی از بهترین پاسخها به این گونه سؤالات را پولس رسول ارائه داده است؛ می‌فرماید: "و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او." (رومیان ۱۲: ‏۲). ما می‌توانیم برای تصمیم‌های کوچک و بزرگی که باید برای زندگی خود بگیریم، از خدا طلب هدایت کنیم، اما باید بدانیم که خدا ممکن است در همۀ موارد، با صدایی آشکار و واضح با ما سخن نگوید. اما راهی که پولس رسول در این آیه، پیش روی ما می‌گذارد، اینست که با نظام تفکر این دنیا همشکل نشویم، بلکه طرز تفکر خود را تغییر دهیم و آن را با تعالیمی که مسیح داده است، همسو بسازیم. در این صورت است که قادر خواهیم شد ارادۀ خدا را تشخیص دهیم و تصمیم‌های درست را، با هدایت روح‌القدس، برای امور مختلف زندگی خود اتخاذ کنیم.

بالای صفحه