در این درس، می‌خواهیم دربارۀ زنده شدن دوبارۀ عیسی، صعودش به آسمان و کار و خدمت فعلی او مطالعه کنيم.

قیام یا زنده شدن دوبارۀ عیسی، جسمانی بود

خیلی مهم است که بدانیم عیسی مسیح پس از مرگ، جسماً از قبر برخاست. او بعداً با همین بدن به آسمان صعود نمود و بر دست راست خدا نشسته است. بعضی‌ها فکر می‌کنند که عیسی بعد از مرگ فقط از لحاظ روحانی زنده شد و قیام او صرفاً روحانی بود! این فکر اشتباه است، چون کتاب مقدس به روشنی تعلیم می‌دهد که عیسای پس از مرگ زنده شده، دارای بدن بود.

در انجیل لوقا فصل بیست و چهارم، آیات ۳۶ تا ۴۳ می‌بینیم که عیسی بعد از زنده شدن، به شاگردان خود که دور هم جمع بودند ظاهر شد. کلام خدا می‌فرماید: "در حالی که شاگردان دربارۀ این چیزها گفت‌و‌گو می‌کردند عیسی در بین ایشان ایستاده به آنها گفت، صلح و سلامتی بر شما باد. آنها با ترس و وحشت، تصور کردند که شبحی می‌بینند. او فرمود، چرا اینطور آشفته حال هستید؟ چرا شک و شبهه به دلهای شما رخنه می‌کند؟ به دستها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید، شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد. این را گفت و دستها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. از فرط شادی و تعجب نتوانستند این چیزها را باور کنند. آنگاه عیسی از آنان پرسید، آیا در اینجا خوراکی دارید؟ یک تکه ماهی بریان پیش او آوردند. آن را برداشت و پیش چشم آنان خورد". بنابراین، قیام عیسی جسمانی بود و او بدن واقعی داشت.

در آیۀ ۳۷ می‌خوانیم که شاگردان تصور کردند شبحی می‌بینند. علت این بود که آنها نمی‌توانستند تصور کنند که عیسی بعد از مردن و دفن شدن، جسماً قیام کرده بود. عیسی برای اینکه شاگردان را از اشتباه بیرون بیاورد، بر اساس آیۀ ۳۹ به آنان فرمود: "به دستها و پاهای من نگاه کنید، خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید، شبح مانند من گوشت و استخوان ندارد". سپس بر اساس آیۀ ۴۳ عیسی در مقابل چشمان شاگردان، آن تکه ماهی بریان را خورد. به این ترتیب، کلام خدا بطور روشن ما را مطلع می‌کند که قیام عیسی بیش از یک قیام روحانی بود. عیسی پس از مرگ، جسماً قیام کرد و جسماً نیز به شاگردان خود ظاهر شد.

صعود عیسی مسیح نیز جسمانی بود

در مورد صعود جسمانی عیسی به آسمان، در فصل اول کتاب اعمال رسولان، آیات ۹ تا ۱۱ می‌خوانیم: "همین که عیسی این را گفت، در حالی که همه نگاه می‌کردند، بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت. هنگامی که او می‌رفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود، دو مرد سفید‌پوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند، ای مردان جلیلی، چرا اینجا ایستاده‌اید و به آسمان نگاه می‌کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد، همان طوری که بالا رفت و شما دیدید، دوباره به همین طریق باز خواهد گشت".

عیسی در درست راست خدا

بر اساس کلام خدا، عیسی در برابر چشمان شاگردانش با بدن خود به آسمان صعود کرد. آیات زیادی وجود دارد که جایگاه مسیح را در آسمان برای ما مشخص می‌کنند. در کتاب اعمال رسولان فصل دوم، آیۀ ۳۳ می‌خوانیم که پطرس رسول در روز پنطیکاست گفت: "حال که عیسی به دست راست خدا بالا برده شده است، روح‌القدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه کرده است، شما این چیزها را می‌بینید و می‌شنوید". در عهد جدید حدوداً بیست بار ذکر شده است که جایگاه فعلی عیسی در دست راست خدا است. این مطلب در اناجیل متی، مرقس، لوقا، کتاب اعمال رسولان، رسالات پولس رسول به رومیان، افسسیان، کولسیان، رسالۀ اول پطرس رسول و بالاخره در رساله به عبرانیان یافت می‌شود.

عیسی خداوند است

این مطلب که جایگاه عیسی در دست راست خدا می‌باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. در دست راست خدا بودن یعنی اختیار و اقتدار کامل داشتن بر آسمان و بر زمین. بنابراین عیسی که در آسمان و در دست راست خدا قرار دارد خداوند است. او خداوند آسمان و خداوند زمین است. خدای پدر، تمام اختیارات آفرینش را به عیسی سپرده است. عیسی مسیح نیز می‌خواهد اختیاراتش را از طریق کلیسا که بدنش می‌باشد در امور دنیا بکار ببندد. در رساله به افسسیان به ما گفته شده که عیسی سرِ کلیسا و کلیسا بدن عیسی است. کلام خدا می‌فرماید: "خدا همه‌چیز را زیر پای مسيح نهاد و به‌خاطر کليسا، او را (یعنی عیسی را) بالاتر از هر چيز قرار داد. کليسايی که بدن اوست و تمام وجود او را دربر می‌گيرد و در عين حال تمام کاينات را با حضود خود پُر می‌سازد" (رسالۀ پولس رسول به افسسیان فصل اول، آیات ۲۲ و ۲۳). یکی از دلایلی که هنوز عده‌ای در نقاط مختلف جهان مسیح را نمی‌شناسند و در تاریکی روحانی بسر می‌برند این است که بدن مسیح یعنی کلیسا آنطور که شایسته است با مسیح که سرِ کلیسا می‌باشد همکاری نکرده است. اگر کلیسا یعنی ایمان‌دارانِ به مسیح، با جدیت دعا کنند و از هر لحاظ مطیع مسیح باشند خواهیم دید که نام خدای حقیقی در نقاط مختلف دنیا جلال خواهد یافت.

کار مسیح در حال حاضر

در حال حاضر، عیسی نه فقط بعنوان خداوند و سرِ کلیسا، ایمان‌دارانش را در جهان رهبری می‌کند، بلکه او کاهن اعظم کلیسا است. او بعنوان کاهن اعظم ایمان‌داران خود در آسمان، پنج کار مختلف را بعهده گرفته است:

۱- مکانی برای ما مهیا می‌کند.

۲- پیشرو ما می‌باشد.

۳- از ما پشتیبانی می‌کند.

۴- برای ما شفاعت می‌کند.

۵- واسطۀ ما می‌باشد.

مهیا نمودن مکانی برای ایمان‌داران

ابتدا به کار عیسی در مورد مهیا کردن مکانی برای ایمان‌داران نظر می‌افکنیم. یکی از پُر‌ارزش‌ترین وعده‌های کلام خدا، در انجیل یوحنا فصل چهاردهم یافت می‌شود. عیسی هنگامی که با شاگردانش سخن می‌گفت، به آنان فرمود: "دلهای شما مضطرب نشود. به خدا توکل نمايید، به من نیز ایمان داشته باشید. درخانۀ پدر من منزلهای بسیاری هست. اگر چنین نبود، به شما می‌گفتم. من می‌روم تا مکانی برای شما آماده سازم. پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره می‌آیم و شما را نزد خود می‌برم تا جايی که من هستم شما نیز باشید" (انجیل یوحنا فصل چهاردهم، آیات ۱ تا ۳). عیسی دربارۀ آماده کردن مکانی برای ایمان‌داران در خانۀ پدرش صحبت کرد. او در آینده ایمان‌دارانش را به این مکان خواهد برد تا پیش وی باشند. از آنجايی که تقریباً دو هزار سال از زمانی که عیسی این وعده را داده است می‌گذرد، مکانی که عیسی درباره‌اش صحبت کرد باید مافوق تصورات ما باشد. خدا آسمانها و زمین و هر‌چه را که در آنها بود، در شش روز آفرید. پس مکانی که حدوداً دو هزار سال قبل عیسی درباره‌اش صحبت کرد بایستی بسیار پر‌جلال و زیبا و دیدنی باشد.

پولس رسول در رسالۀ دوم خود به قرنتیان فصل دوازدهم، آیات ۲ تا ۴ راجع به آسمان سوم صحبت کرد. او اینطور نوشت: "من شخصی را در مسیح می‌شناسم که چهارده سال پیش تا به آسمان سوم ربوده شد. (جسماً یا روحاً، نمی‌دانم، خدا می‌داند.) فقط می‌دانم که این مرد به بهشت برده شد. (نمی‌دانم جسماً یا روحاً، خدا می‌داند.) و چیزهايی ‌شنید که آن‌قدر مقدس و محرمانه است که بیان آن جایز نیست". آسمان یا بهشت به‌قدری عالی است که نمی‌توانیم آن را توصیف کنیم. پولس رسول در رسالۀ اول خود به قرنتیان فصل دوم، آیۀ ۹ فرمود: "آنچه را که هرگز چشمی ‌ندیده و گوشی نشنیده و به‌خاطر انسانی خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا نموده است". واقعاً مکانی که ایمان‌دارانِ به مسیح ابدیت را در آن بسر خواهند برد، فوق العاده خوب و زیباست. ما که به عیسی ایمان آورده‌ایم و به او تعلق داریم، باید خوشحال باشیم و از او تشکر کنیم چون در آینده به بهشت بی‌نظیر خدا وارد خواهیم شد و در آن مکان خوب و زیبا زندگی خواهیم کرد.

آیا شما که هم‌اکنون این مطالب را می‌خوانید اطمینان دارید که ابدیت را در مکانی که عیسی ذکر نمود بسر خواهید برد؟ مبادا تصور کنید که راهی برای شما وجود ندارد که بتوانید ابدیت را در بهشت خدا سپری کنید! عیسی مسیح که به‌خاطر گناهان شما مرد و دوباره زنده شد و اکنون در دست راست خدا نشسته است، راه رسیدن شما به آسمان و بهشت خداوند است. همین الآن می‌توانید زندگیتان را به او بسپارید و قلبتان را در اختیار او بگذارید. آیا مایلید این کار را بکنید؟ تنها در این صورت است که بوسیلۀ او اطمینان می‌یابید که ابدیت را در بهشت خدا سپری خواهید کرد و آسمان خانۀ ابدی شما خواهد بود.

اين مقاله، از کتاب "تعاليم اساسی کتاب‌ مقدس" گرفته شده است. برای مطالعۀ تمام قسمتهای اين کتاب، اينجا را کليک کنيد.