پخش زنده

اشکالی ندارد اگر شما آرزو کنید که مثل شخصی دیگری باشید. گاهی این می‌تواند شما را کمک کند که به صورتی در‌آیید که خدا شما را برای آن خلق کرده است. خوب است که انسان برای خودش قهرمانی واقعی و نمونه‌ای خوب داشته باشد تا خصوصیات مثبتی را که می‌خواهد در زندگی‌اش پرورش يابد، از او الگو بگیرد.

از طرفی دیگر، این اشتباه است که شما آرزو کنید بجای شخص دیگری باشید، صرفاً بخاطر اینکه آن شخص، مثلاً زیبا و ثروتمند است و یا چیزی دارد که شما ندارید. یکی از احکام ده فرمان، که در کتاب ‌مقدس وجود دارد این است که، چشم طمع به آنچه ديگران دارند نداشته باشيم. طمع یعنی اینکه شما به دنبال چیزی باشید و چیزی را بخواهید که به شخص دیگری تعلق داشته باشد. وقتی که شما طمع دارید، دائماً چشمتان به دیگران و اموال آنهاست، از زندگی خود شکوه و شکایت می‌کنید و از آنچه دارید راضی و شکرگزار نیستید. چنين روحيه‌ای، تدريجاً شما را به حالتی می‌رساند که ارزش کمی برای خودتان قائل بشوید و رفتار بد و مخربی داشته باشید و بیشتر وقتها عصبانی و غمگین باشید!
 

خوب است به خاطر داشته باشيم که خدا چیز بدرد نخور و بی‌ارزشی را خلق نکرده است. بر طبق کتاب ‌مقدس، هر انسانی به تنهایی به صورت یا به شباهت روحانی خدا آفریده شده است، از جمله شما. البته بخاطر وارد شدن گناه به جهان و به نژاد بشر، اين صورت روحانی و يا سيرت انسانی بدشکل و خراب شده است. بعلاوه، خلقت و طبيعت نيز دچار خرابی و اختلال گرديده است. بعضی وقتها بچه‌ها با ناتوانی‌ها و مشکلات جسمی بدنیا می‌آیند و یا اینکه در فقر و در خانواده‌هایی که از هم پاشیده شده، بزرگ می‌شوند.
 

اما علی‌رغم مشکلات و موقعیتی که اکنون در آن بسر می‌برید، شما می‌توانید بصورت و شکلی درآیید که خدا برای شما در نظر داشته است. داشتن یک زندگی آرام و توأم با شادی، خیلی بهتر از داشتن مال و اموال زیاد و ظاهر زیباست. خدا به شما فکر و احساس و اراده بخشیده است تا خودتان تصمیم بگیرید و انتخاب کنید. خیلی آسان است که شما خودتان را با دیگران مقایسه کنید. اما بعوض اینکه آرزو کنید بجای شخص دیگری باشید، خدا را شکر کنید که او شما را اين طور که هستید آفریده است و دوستتان دارد. کلام خدا در کتاب مقدس می‌فرمايد: "خواست و ارادۀ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و کسی بجز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندۀ خوبی ببخشم" (ارمياء نبی ٢٩: ١١). آيا می‌خواهيد به اين خدای خوب و خيرانديش ايمان و اعتماد داشته باشيد؟
 

خدای حقيقی، در عيسی مسيح خود را بطور کامل ظاهر کرد و عيسی مسيح، با خون و مرگ خود بر روی صليب و قيام و رستاخيز از مردگان، بازگشت انسان به آغوش خدا را امکان پذير نمود. اگر قلباً به عيسی مسيح خداوند و واقعيت مرگ و قيام او که برای نجات شما از گناه صورت گرفت ايمان بياوريد، نه فقط از همۀ گناهانتان آمرزيده می‌شويد، بلکه روح خدا در وجود شما ساکن می‌گردد تا بتدريج عوض شويد و از لحاظ روحانی، بيشتر و بيشتر به شکل خالق خود که از همه بهتر و زيباتر است درآييد.

بالای صفحه