رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

کتاب ‌مقدس توسط انسانها نوشته شده است، ولی توسط افراد بخصوصی که از طرف خدا انتخاب شده بودند تا آنچه را که خدا مایل بود، بنویسند.

بعبارت دیگر، انسانها کتاب ‌مقدس را به تنهایی ننوشته‌اند بلکه تمام قسمتهای کتاب ‌مقدس را خدا الهام نموده است. کلام خدا، در رسالۀ دوم تیموتاوس، فصل سوم، آیۀ ١٦می‌فرماید: "تمام کتاب ‌مقدس از الهام خدا است و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است،". و در رسالۀ دوم پطرس، فصل اول، آیۀ ٢١ می‌خوانیم که: ". . . هیچ پیشگوئی از روی نقشه و خواستۀ انسان به وجود نیامده ‌است، بلکه مردم تحت ‌تأثیر روح‌القدس کلام خدا را بیان نمودند". پس نویسندگان قسمتهای مختلف کتاب ‌مقدس، تحت الهام و تأثیر روح‌القدس، کتاب‌ مقدس را به رشتۀ تحریر درآوردند و به همین علت، کتاب ‌مقدس سرتاسر کلام خدا است.

خدا می‌خواست راجع به خودش، دربارۀ نقشه‌اش برای نجات ما انسانها از گناه، در مورد اینکه چگونه او را بشناسیم و خداپسندانه زندگی کنیم، و همچنین دربارۀ اموری که در آینده واقع خواهد شد با ما سخن بگوید. خدا می‌خواست که ما یک نسخۀ اصلی از افکار و ایده‌ها و نقشه‌های خوب او را در دست داشته باشیم، به همین خاطر سخن گفت و انبیاء و رسولانی که خدا تعیین نموده بود از او الهام گرفتند و قسمتهای مختلف کتاب ‌مقدس را نوشتند. درست است که انسانها نگارنده بودند، ولی خداوند مؤلف یا نویسندۀ اصلی کتاب‌مقدس است. وقتی گفته می‌شود که ما بایستی به آنچه کتاب ‌مقدس می‌فرماید گوش بدهیم، منظور این نیست که ما فقط شنوندۀ خوبی باشیم، بلکه خدا می‌خواهد ما برطبق کتاب ‌مقدس عمل و زندگی کنیم، چونکه کلام و سخن خودش می‌باشد.

اگر شما به وجود خدا اعتقاد دارید، باورکردن این دو حقیقتی که برایتان ذکر می‌کنیم نباید خیلی سخت باشد. اولاً، خدا با ما انسانها از طریق کتاب ‌مقدس سخن گفته است. دوماً، آنچه که خدا فرموده، بسیار مهم و حياتی است.

در خاتمه، خوب است به این موضوع مهم توجه داشته باشیم که کتاب ‌مقدس، این کتاب قدیمی، در طول زمان از محک آزمایشهای مختلف گذشته و بدون هیچگونه خطا و اشتباه محفوظ مانده است. در طول تاریخ بشریت، هیچ کتاب و نوشته‌ای وجود نداشته است که مثل کتاب ‌مقدس بر زندگی انسانها تاثیر گذاشته باشد و یا همانند آن معتبر بوده باشد. سایر کتب و نوشتجات، می‌آیند و می‌روند، ولی کتاب ‌مقدس یعنی کلام خدا، تا ابد باقی می‌ماند. عیسی‌ مسیح، خداوند و منجی ما، در مورد کلام خود که کلام خدا است چنین فرمود: "آسمان و زمین از بین خواهند رفت اما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت" (انجیل متی، فصل ٢٤: آيۀ ٣٥).

بالای صفحه