رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ابتدا خوب است بدانید که خدا به اين علت شما را متوجه خطاهای‌تان نموده و به بخشيده شدن علاقه‌مند ساخته، که مايل است بخشيده شويد.

بخشش الهی، موضوعی است واقعی و خدا آنرا برای همۀ انسانها امکان پذير نموده است. اگر خدا از گناه بیزار نبود و طریق آمرزش انسان را مهیا نکرده بود، احساس گناه و تقصير را در شما ایجاد نمی‌کرد. اما چگونه می‌توان بخشش خدا را تجربه نمود؟

خوشبختانه شما صادقانه با خطاهای خود مواجه شده‌اید و نياز خود را برای بخشش الهی درک کرده‌ايد، پس اولین قدم را برداشته‌اید. حالا لازم است که برای آمرزش گناهان خود به سوی عيسی مسیح بیایید، آنوقت خواهید دید که مسیح گناهانتان را، هرقدر هم که زياد باشد، می‌بخشد و از شما دور می‌کند.

عيسی مسیح، بعنوان مظهر خدای حقيقی و يگانه نجات دهندۀ انسان، از هر لحاظ کامل و پاک و بی‌گناه بود، چه در ذات و ماهيت، و چه در عمل. اما او داوطلبانه در راه انسان گناهکار مصلوب شد و با مرگش بر صليب، جريمۀ گناهان و مجازات من و شما را پرداخت کرد. پس او به جای و به خاطر شما مُرد تا بتوانید از خطاها و گناهان خود بخشیده شوید و نزد خدا بيائيد.

کلام خدا در انجیل شریف می‌فرماید: "این سخن درست است و کاملاً قابل قبول، که مسیح‌ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد . . ." (اول تيموتائوس ١: ١٥). می‌بينيم که نجات دهندۀ بشر عيسی مسيح، نه برای نجات بی‌گناهان و پاکان، بلکه برای نجات و آمرزش گناهکاران به جهان آمد. البته لازم به تذکر است که در نظر خدا همۀ انسانها بدون استثناء گناهکار هستند، هم در ذات و هم در عمل، و انسانی بی‌گناه و پاک وجود ندارد. در انجيل شريف می‌خوانيم: "خود مسيح يک بار برای هميشه به خاطر گناه بشر مرد، يعنی يک شخص بی‌گناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بياورد . . ." (اول پطرس ٣: ١٨).

با آمدن مسيح به جهان و مرگ او بر صلیب در راه ما گناهکاران و به خاطر گناهان ما، خدا محبت خود را نسبت به ما ثابت نمود. باز در انجيل شريف می‌خوانيم: "خدا محبت خود را نسبت به ما کاملاً ثابت کرده است زيرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد" (روميان ٥: ٨).

می‌بينيم که مسیح برای بخشیده شدن من و شما، آن کاری را که از نظر خدا ضروری بود، انجام داده و بخشايش گناهان را همانند هدیه‌ای رايگان، برای ما مهيا کرده است. حالا شما برای آمرزش و بخشش گناهان خود، چه کاری باید انجام دهید؟ به عيسی مسيح خداوند که برای گناهان شما مرد و پس از مرگ، روحاً و جسماً از مردگان قيام نمود و زنده است، ايمان آوريد و با اعتماد به او، هدیۀ نجات و بخشايش گناهان را مجاناً دريافت کنيد.

بالای صفحه