رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

یکی از دوستان که بارها در مجالس عبادتی کلیساها شرکت کرده، بارها نقشۀ نجات بوسیلۀ عیسی مسیح را شنیده و کتاب مقدس را نیز در اختیار دارد، اظهار داشت: "خدا یعنی چی، بهشت کجا قرار دارد؟" و با لهجه و زبان محلی خود افزود "این چیزها

سر ما نمیشه." می‌توانيد بقيۀ اين مطلب را که از کتاب "آماده شويد"، ارائه می‌گردد مطالعه نماييد.amade shaveed

بالای صفحه