رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

بانوان عزیز، خدا را شکر می‌کنم که باز می‌توانم به‌وسيلۀ درسی ديگر در خدمتتان باشم. در طولِ دو درسِ قبل، دربارۀ شش مزیتْ در ارتباط با "رنج و سختی و درد کشیدن" با شما صحبت کردم که آنها از این‌قرارند:

مزیت اول: "رنج و درد و سختی" می‌تواند وسیله‌ای بشود که ما درسهای مهمی در زندگی بیاموزیم و زندگی را با آمادگی بیشتری ادامه بدهیم
domestic-violence
مزیت دوم: "رنج و درد و سختی" می‌تواند در ما قدرت خلاقه و ابتکار و شهامت به‌بار بیاورد.

مزیت سوم: "رنج و درد و سختی" می‌تواند وسیله‌ای بشود که ما آن تسلی و قوتِ قلبی را که از خدا دریافت می‌کنیم، به دیگران منتقل سازیم.

مزیت چهارم: "رنج و درد و سختی" می‌تواند به شخصیت ما شکل بدهد و عاملی باشد تا ما از نظر روحانی و اخلاقی رشد کنیم و تبدیل به انسانهای کامل و بالغی بشویم.

مزیت پنجم: "رنج و درد و سختی" می‌تواند عاملی باشد برای اینکه خدا به ما نشان دهد که از نظر ایمانی، روحی و روانی و اخلاقی در چه جایی قرار داریم.

مزیت ششم: "رنج و درد و سختی" می‌تواند وسيلۀ توبۀ انسان از گناه و رهایی و نجات او بشود.

خوب عزیزان، حالا می‌خواهم شش مزیت دیگری را که باقی مانده، در این درس برایتان شرح بدهم. این سومین و آخرین درس از این مجموعه است.

مزیت هفتم این است که "رنج بردن و سختی و درد کشیدن" می‌تواند وسیله‌ای بشود که ما بیشتر به خدا روی بیاوریم و برای زندگی‌مان به او اعتماد کنیم و از او کمک بگیریم. خواست و ارادۀ خدا این است که ما نه‌فقط از او برکت بگیریم و سعادتمند بشویم، بلکه بیشتر به او نزدیک شده و او را واقعاً بشناسیم. این معمولاً زمانی رخ می‌دهد که همۀ درها را به روی خود بسته ببینیم و متوجه بشویم کسی نیست که واقعاً بتواند دستمان را بگیرد و ما را از مشکلاتی که با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم، بیرون بیاورد و وسیلۀ رهایی‌مان بشود. آن‌وقت است که تصمیم می‌گیریم کاملاً به خدا توکل و اعتماد کنیم. در کتاب‌مقدس، با اشخاصی آشنا می‌شویم که به‌خاطر داشتن مصیبت و سختی، تصمیم گرفتند به خدا کاملاً اعتماد کنند و خود را به او بسپارند. یکی از این اشخاص، ایوب است که ماجرای زندگی‌اش را در کتاب ایوب می‌توانیم بخوانیم. در مزمور چهلم، آیات ۱ و ۳ تا ۵ در مورد اعتماد نمودن به خداوند و انتظار کشیدن برای کمک الهی در زمان رنج و درد و سختی چنین می‌فرماید: "انتظار بسیار برای خداوند کشیدم، و به من مایل شده، فریادم را شنید . . . سرودی تازه در دهانم گذاشت، سرود ستایش خدایمان را. بسیاری این را دیده، خواهند ترسید و بر خداوند توکل خواهند کرد. خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد، و به متکبران روی نمی‌آورد، به کسانی که از پی دروغ گمراه می‌شوند. ای یهوه خدای من، تو کارهای شگفت خود را و تدبیرهای خویش را برای ما، بس کثیر گردانیده‌ای؛ کسی را با تو قیاس نتوان کرد. اگر بخواهم آنها را بازگویم و بیان کنم، بیش از حدِ شمار است."

مزیت هشتم این است که اگر بتوانیم "رنج و سختی و درد کشیدن" را با اعتماد به خداوند به‌خوبی تحمل کنیم، می‌توانیم وسیله‌ای بشویم که مردم از ما و زندگی‌مان الهام بگیرند، مثل پولس که با مشکل جسمیِ سخت و دَردآوری روبرو بود، اما او این درد و رنج را تحمل می‌کند و با وجود ناراحتی جسمانی، کماکان به خدمت خودش ادامه می‌دهد و مژدۀ نجات‌بخشِ انجیلِ صلح و سلامتی را به جاهای مختلف دنیا می‌برد. پولس وسیلۀ نجات و تأسیس کلیساها و رشد روحانی ایمانداران بسیاری در جاهای گوناگون شد. اکثر قسمتهای انجیل، یعنی عهدجدیدِ کتاب‌مقدس، به‌وسیلۀ پولس نوشته شده است.

مزیت نهم اين است که "رنج بردن و سختی و درد کشیدن" می‌تواند جلال عظیم و بی‌پایانی برای ما به ارمغان بیاورد. پولس رسول در کتاب‌مقدس، دوم قرنتیان، فصل چهارم، آیات ۱۶ و ۱۷ به مسیحیانِ واقعی، یعنی آنانی که به مسیح واقعاً ایمان آورده‌اند و مطیع کلام خدا هستند و به‌خاطر خدمت به خدا در رنج و زحمت هستند، چنین می‌فرماید: "پس دلسرد نمی‌شویم. هر چند انسانِ ظاهری ما فرسوده می‌شود، انسان باطنی روزبه‌روز تازه‌تر می‌‌گردد. زیرا رنجهای جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برایمان به ارمغان می‌آورد که با آن رنجها قیاس‌پذیر نیست." فرار از مشکلات کار ساده‌ای است. همۀ ما به‌خاطر داشتن ایمانِ مسیحی در روابط‌مان با دیگران و یا در کارمان، با مسائلی سخت و دشوار روبرو می‌شویم که باعث می‌شوند دلسرد بشویم و تصمیم بگیریم دست از کار بکشیم و بخواهیم از مشکلات فرار کنیم. عزیزان، نگذارید که خستگی، انتقادها و اهانت‌ها و جفا و رنج و زحمت‌ها شما را تحت فشار قرار بدهند تا از انجام وظیفۀ خود باز بمانید. عهد خود را با مسیح مبنی بر پرستش نمودن و خدمت کردن به او تازه کنید. پاداشهای آسمانی را به‌خاطر رنجهای زیاد از دست ندهید. بر طبق کلام خدا، یعنی کتاب‌مقدس، ضعف شما موجب می‌شود که قدرت قیام مسیح لحظه به لحظه به شما نیرو ببخشد.

مزیت دهم اين است که "رنج و سختی و درد کشیدن" می‌تواند وسیله‌ای بشود که از مغرور شدن ما جلوگیری کند. برای مثال، پولس دربارۀ این موضوع بر طبق فرمایش کتاب‌مقدس، در دوم قرنتیان، فصل دوازدهم، آیات ۷ تا ۱۰ اینطور می‌گوید: "امّا برای اینکه عظمت بی‌اندازۀ این مکاشفات مغرورم نسازد، خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور بازدارد. سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد، امّا مرا گفت: فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می‌رسد. پس با شادی هر چه بیشتر به ضعفهایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من ساکن شود. از همین‌رو، در ضعفها، دشنامها، سختیها، آزارها و مشکلات، به‌خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم، آنگاه توانایم."

مزیت یازدهم اين است که بعضی وقتها وجود "رنج و سختی و درد" در زندگی یک شخص می‌تواند عاملی بشود که اشخاص دیگر به عیسی مسیحِ نجات‌بخش نزدیک بشوند، به او ایمان بیاورند و نجات آسمانی را از خدای محبت دریافت کنند. سالها پیش، من خانوادۀ عزیزی را می‌شناختم که پسرشان مبتلا به سرطان مغزی شد و درد و رنج بسیاری می‌کشید و این عاملی شد که دخترشان به عیسی مسیح روی بیاورد. همینطور، بر طبق کتاب‌مقدس، رسالۀ پولس به فیلیپیان، فصل اول، آیات ۱۲ تا ۱۴ حبس و آزار و اذیت دیدنِ پولس، پیرو و رسول و خادم مسیح، در زندان حکومت شرور روم که برعلیه عیسی مسیح و واقعیت مرگ و قیام او در فعالیت بودند، عاملی شد که اغلبِ ایمانداران آنقدر قوی‌دل شوند که جرأت پیدا کردند پیام رستگاری خدا را بدون ترس اعلام کنند. اینجا می‌بینیم که حبس و آزار دیدنِ پولس، وسیله‌ای شد که پیغام نجات‌بخشِ انجیل منتشر بشود و عده‌ای به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورند و نجات آسمانی را دریافت کنند.

مزیت دوازدهم "رنج بردن و سختی و درد کشیدن" این است که ما از طریق این سختی و مشکلات و رنجهایی که به‌خاطر ایمانمان به عیسی مسیح می‌کشیم، شریک رنجهای مسیح می‌شویم. ما در واقع، با تحمل دردها و سختی‌ها به خدا فرصتی می‌دهیم که ما را شبیه مظهرش، عیسی مسیح بسازد. کتاب‌مقدس، یعنی کلام خدا، در رسالۀ اول پطرس، فصل چهارم، آیات ۱۲ تا ۱۶ در رابطه با این موضوع چنین می‌فرماید: "ای عزیزان، از این آتشی که برای آزمودن شما در میانتان برپاست، در شگفت مباشید، که گویی چیزی غریب بر شما گذشته است. بلکه شاد باشید از اینکه در رنجهای مسیح سهیم می‌شوید، تا به‌هنگام ظهور جلال او به‌غایت شادمان گردید. اگر به‌خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا به حالتان، زیرا روح جلال که روح خداست بر شما آرام می‌گیرد. اگر رنج می‌برید، مباد که به‌سبب قتل، دزدی، شرارت یا حتی فضولی در کار دیگران باشد. امّا اگر از آن سبب رنج می‌برید که مسیحی هستید، شرمسار مباشید، بلکه خدا را تمجید کنید که این نام را بر خود دارید." آمین!

خواهران عزیزم، خوشحالم و خدا را شکر می‌کنم که دوازده مزیت رنج بردن و سختی و درد کشیدن را با شما در میان گذاشتم. دعا و امید من این است که آگاهی از این مزایا عاملی نیروبخش و سازنده در زندگی‌تان بشود و شما را کمک کند و به‌یادتان بیاورد که خدا می‌خواهد همیشه فکر نیکو و دل شکرگزار داشته باشیم و از سختی‌ و چالش‌ها نترسیم. بلکه در ایام دشوار و دردآور، به خدای پُر از فیض و رحمت‌مان اعتماد کنیم و شاهد خوبی برای مسیح باشیم و در زندگیِ همسر و فرزندان و اقوام‌مان و دیگران، بذرهای خوب و نیکو بکاریم و ثمراتش را هم ببینیم. آمین.

بالای صفحه