رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

درک و استنباطی نادرست از کتاب‌مقدس وجود دارد و آن این است که، اگر با خدا راه برویم و مطیعش باشیم از مشکلات و سختی‌ها در امان خواهیم بود!

آیا شما نیز این اعتقاد را دارید که اگر عادل و نیکو باشید و زندگی خداپسندانه‌ای داشته باشید، نسبت به تجارب سخت زندگی و محنت و رنج‌هایی که در این دنیا وجود دارد، مصونیت پیدا می‌کنید؟ این طرز فکر و عقیده اصلاً حقیقت ندارد و برخلاف کلام خدا، یعنی کتاب‌مقدس است. مزمور ۳۴، آیۀ ۱۹ می‌فرماید: "زحمات مرد صالح بسیار است."فکر می‌کنم مناسب باشد اشارۀ کوچکی بکنم که مرد و زن از نظر خدا برابر هستند و خدا هیچ تبعیضی قائل نمی‌شود؛ از این رو، می‌توانم این‌طور بگویم که طبق کلام خدا، مرد و زنِ عادل زحمت بسیار می‌بینند.

خواهران عزیز مسیحی، این مطرح نیست که من و شما چقدر به خدا نزدیک هستيم و با او راه می‌رویم. عادل بودنِ من و شما جلوی وزش بادهای قدرتمند و طوفانها را نمی‌گیرد. سختی و مشکلات و تجارب سخت زندگی، فاجعه و بلا و اذیت و آزار، دعواها و جنگها و نزاعها، چه بخواهیم و چه نخواهیم، پیش می‌آیند. اما اجازه بدهید بقیۀ آیۀ ۱۹ از مزمور ۳۴ را نقل قول کنم: "اما خداوند او را از همۀ آنها خواهد رهانید."

خدا را شکر برای این کلام الهام‌بخش او. این همان چیزی هست که امروز من احتیاج داشتم از خداوند دریافت کنم. درست است، زحماتِ مرد یا زن صالح و عادل بسیار است، اما خداوند او را از همۀ آنها خواهد رهانید. آمین.

خواهران عزیز مسیحی، این گفتۀ من نیست، بلکه فرمایش کلام خداست. بله، این حقیقت دارد که با سختی و مشکلات روبرو خواهیم شد. کِشتی زندگی ما در تلاطم طوفانهای زندگی، جنبش و نوسان خواهد داشت. بله، طوفانها با قدرت خواهند وزید و بر کشتی زندگی‌مان سخت خواهند کوبید. اما خواهرانم، حقیقتِ بس بزرگتری وجود دارد و آن این است که اگرچه زن ایمان یا عادل در معرض مشکلات و تجارب سخت این دنیا و زمانه قرار می‌گیرد، ولی هیچ‌وقت از این سختی‌ها و مشکلات و تجارب دشوار زندگی به تنهایی عبور نمی‌کند، بلکه عیسی مسیح، منجی آسمانی‌مان، قدم به قدم، سانتیمتر به سانتیمتر، با او راه می‌رود و همیشه کنار او خواهد ماند و هرگز او را ترک نخواهد کرد.

خدا را شکر برای داشتن چنین خداوند و منجی پرمحبتی، آن‌هم در زمان‌هایی که طوفانهای سخت زندگی می‌کوشند کشتی زندگی‌مان را در‌هم بکوبند. عیسی مسیح پیوسته با ما است و ما را تنها نمی‌گذارد. همین‌طور خدا را شکر برای اینکه وقتی بادهای سخت با قدرت به کشتی زندگی ما می‌کوبند، خداوند نه تنها با ما است، بلکه ما را محکم در آغوش پرمحبت و پرفیضش نگاه می‌‌دارد و از ما حفاظت و نگهداری می‌کند.

خواهر ایماندار مسیحی که این درس را می‌خوانی، شاید تو همین الآن داری با جفا و مصیبت و رنج و تجارب سخت دست و پنجه نرم می‌کنی. فراموش نکن که بر طبق فرمایشات کتاب‌مقدس، تو نجات‌دهنده و رهاننده‌ای قادر و نیرومند داری که در کنار توست و از تو پیوسته مراقبت و حمایت به‌عمل می‌آورد. او تو را حفظ می‌کند و رفت و آمد تو را زیر نظر دارد. کلام خدا در مزمور ۱۲۱، آیات ۵ تا ۸، چنین می‌فرماید: "خداوند خودش از تو مراقبت می‌نماید! او در کنارت است تا از تو حمایت کند. آفتاب در روز به تو آسیب نخواهد رسانید و نه مهتاب در شب. خداوند، تو را از هر بدی دور نگاه می‌دارد و جانت را حفظ می‌کند. خداوند، رفت و آمد تو را زیر نظر دارد." و همین‌طور در مزمور ۲۳، آیات ۱ تا ۴ این‌چنین می‌فرماید: "خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعهای سبز مرا می‌خواباند، بسوی آبهای آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او بخاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. حتی اگر از درۀ تاریک مرگ نیز عبور کنم، نخواهم ترسید، زیرا تو، ای شبان من، با من هستی! عصا و چوبدستی تو به من قوت قلب می‌بخشد." آمین.

خواهر عزیز مسیحی، اگر الآن داری با طوفانها و تجارب سخت، دست و پنجه نرم می‌کنی، مطمئن باش که عیسی مسیح تو را خیلی خیلی دوست دارد. او جانش را بر روی صلیب برای پرداخت جریمۀ گناه تو داد و مرد و دفن شد و بعد از سه روز، از مردگان برخاست. او زنده است. او دائماً در کنار توست و هرگز تو را به‌ حال خودت رها نخواهد کرد. او نه تنها از تو حمایت می‌کند و پیوسته مراقب تو است، بلکه می‌خواهد تو را در زندگی بر طبق ارادۀ نیکویش، هدایت و رهبری کند. بله، درست است. خداوند مایل است که از طریق روحش، یعنی روح‌القدس، به تو صبر و قوت و حکمت عطا کند. پس نزد او برو و به او اعتماد کن. دلسرد و ناامید نشو. از او بخواه تا تو را کمک کند و صبر و حکمت و قوت عطا فرماید.

و اگر شما عزیزی که این درس را می‌خوانی، هنوز با این خدای محبت متحد نشده‌ای، با این خدای عدالت و پاک و مقدس که هیچ تاریکی در او نیست، می‌توانی هم‌اکنون با یک اعتماد ساده اما صمیمی، درِ قلب و زندگی‌ات را به رویش باز کنی. قبول کن که عیسی مسیح، مظهر خدا، جانش را بر روی صلیب برای پرداخت جریمۀ گناه تو داد، مرد و دفن شد و بعد از سه روز زنده شد. قبول کن که با ایمان به مسیح، مظهر ذات خدا، و نیز به‌واسطۀ واقعیتِ مرگ و قیام او، همۀ گناهانت بخشیده می‌شود و تو صاحب حیات جاودانی می‌شوی.

بالای صفحه