پخش زنده

ای خداوندِ قدوس و متبارک، ای خدایی که تو ما را به آزادی دعوت کرده‌ای، اینک ای خداوند، دعا می‌کنم که حقیقتِ انجیل در وجود ما شنیده بشود تا اینکه به‌وسیلۀ حقیقتِ محبتِ پسر حبیب تو عیسای مسیح، ما از همۀ آلودگی‌ها و اعتیادها آزاد بشویم.

بالای صفحه