رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خدای محبت و فیض و رحمت، ای قادر بخشنده، می‌خواهم برای خواهران و برادرانی که ترس، زندگی‌شان را دارد کنترل می‌کند، دعا کنم که ترس را از آنها دور کنی و آنها را کمک کنی که همین الآن به تو اعتماد بکنند و ایمان داشته باشند که تو با آنها همیشه هستی و هرگز آنها را ترک نخواهی کرد، بلکه قادری که آنها را محبت کرده و برهانی.

ای خدای محبت، که در عیسای مسیح خودت را بر ما مکشوف کردی، می‌خواهم برای آنهایی دعا کنم که الآن در سختی هستند، در زیر بارها خم شده‌اند و احساس می‌کنند که دارند غرق می‌شوند و هیچ راهی برایشان نمانده.

ای خداوند، ما را از خودخواهی و خودمحوری در زمان دعا حفظ بکن. به ما کمک بکن که یاد بگیریم تا برای دیگران دعا کنیم. به ما درس شفاعت کردن و کمک خواستن جهت دیگران را یاد بده. اجازه بفرما که آنقدر به فکر دیگران باشیم، آنقدر مملو از محبت دیگران باشیم که زمانی که دعا می‌کنیم، خود را از یاد برده و فقط برای بهبود وضعیت دیگران نزد تو دعا بکنیم.

ای خداوند، به ما یاد بده که تو را خدمت بکنیم به آن‌گونه‌ای که تو شایستۀ خدمت هستی. به ما کمک بکن که آن کاری را که تو می‌خواهی، انجام بدهیم. به ما کمک بکن که به فکر آن بهایی که باید پرداخت کنیم، نباشیم بلکه با جان و دل و با از خودگذشتگی، تو را در رتبۀ اول زندگی خود قرار بدهیم.

ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم که ما را نجات دادی. خداوندا، از تو ممنونیم که به‌خاطر فیض عظیم تو، ما نالایقان آن نجات کامل و بخشایش گناهان را تجربه کرده‌ایم و اکنون فرزندان تو هستیم. ای خداوند، اکنون اجازه بفرما که در ایمان مسیحی و پیروی مسیح رشد بکنیم تا شخصیت ما آن شخصیتی بشود که باعث جلال نام تو خواهد بود.

پدر آسمانی، زمانی که کلام تو را می‌خوانیم، یاد می‌گیریم که تو آدم را خلق کردی و به او فرمان دادی که، بارور و کثیر شو. در باغ عدن کار بکن. پولس رسول، خادم تو می‌گوید، کسی که کار نکند، نان هم نخورد.

پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که تمامی آینده‌های تک تک فرزندانت را می‌دانی و در دستهای مقدس تو، ما می‌توانیم احساس امنیت بکنیم. ای خداوند، اجازه بفرما که دلشوره‌ها و نگرانی‌ها و نومیدی‌های طبیعی ما انسانها در تو و به‌وسیلۀ روح مقدس تو تبدیل به آرامش و اطمینان و ایمان به کارهای تو بشود.

ای خدای پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین، ای خدایی که سرمنشأ و صاحب تمام تسلی‌ها و آرامش‌ها هستی. ای خدایی که فرزند حبیب تو، عیسای مسیح فرمود، بیایید نزد من ای تمامی گرانباران و زحمتکشان و من شما را آرامی خواهم داد.

ای خدای قادر مطلق، اکنون که روزی جدید را آغاز می‌کنم، زندگی خود، بدن، جان، و کارهای خویش را و دوستان و خانوادۀ خود را به تو تقدیم می‌کنم و آنها را تحت مراقبت و تحت رهبری و هدایت تو قرار می‌دهم.

ای خداوند عیسی، به من توبه‌ای عمیق‌تر بده. به من وحشتی تازه از گناه عنایت بکن. به من کمک کن که از گناه بترسم، از عواقب آن هراسان باشم و در عوض، قلب من را از محبتی نسبت به خود چنان مملو بکن که فکر و ذکر و اشتیاق من، تقدّس و پاک زیستن باشد.

خدای قادر مطلق، تو را صمیمانه شکر می‌کنیم به‌خاطر جمیع برکات و به‌خاطر همۀ تسلی‌هایی که ای خداوند، تو هر روزه به ترسندگان خودت عطا می‌فرمایی. اینک ای خداوند، برای قربانیان انواع خشونت‌ها دعا می‌کنم. دعا می‌کنم که ای خداوند، تویی که پسر حبیبت متحمل بدترین نوع شکنجه‌ها و بدترین نوع خشونت‌ها گردید، فرزندان خودت را در این جهان امداد بفرمایی.

ای خداوندِ قدوس و متبارک، ای خدایی که تو ما را به آزادی دعوت کرده‌ای، اینک ای خداوند، دعا می‌کنم که حقیقتِ انجیل در وجود ما شنیده بشود تا اینکه به‌وسیلۀ حقیقتِ محبتِ پسر حبیب تو عیسای مسیح، ما از همۀ آلودگی‌ها و اعتیادها آزاد بشویم.

بالای صفحه