رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای خوب و نیکوی ما، با توجه به کلامت، کتاب‌مقدس، می‌دانیم که تو آزادی را دوست داری و ما انسانها را با اراده‌ای آزاد آفریدی. می‌خواهم برای افرادی دعا کنم که در جستجوی آزادی هستند.

پدر خوب، پدر نیکوی آسمانی، کلام تو در انجیل شریف، ایمانداران به مسیح و مسیحیان را به شاخه‌های درخت مو تشبیه کرده که باید پُرثمر باشند و انگورهای سالم و شیرین به بار بیاورند.

پدر آسمانی، کلام تو ما را باخبر می‌کند که انجیل یا همان مژدۀ نجات و رستگاری در عیسای مسیح، قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آوَرَد. دعا می‌کنم برای عزیزانِ حق‌جو و جویای حقیقت که هرچند مایلند، می‌خواهند تو را بشناسند، به تو برسند، اما دیوار ضخیم گناه که در بین آنها و تو قرار دارد، مانع شده که آنها به تو برسند و با تو متحد بشوند.

پدر آسمانی، عیسای مسیح، مظهر تو، ظاهر‌کنندۀ تو، که قلب تو را، افکار تو را، ارادۀ تو را برای ما به‌طور کامل، واضح، آشکار کرده، در انجیل شریف و مقدس در مورد ازدواج و اتحاد مرد و زن در زناشویی می‌فرماید که آن دو یک تن و یکی می‌شوند.

پدر نیکوی آسمانی، در انجیل شریف، کلام تو، می‌خوانیم که عیسای مسیح که برای آمرزش گناهان ما بر صلیب قربانی شد، خونش ریخته شد، مُرد و بعد از مرگ و دفن، روحاً، جسماً از مردگان قیام کرد، زنده است،

پدر نیکوی آسمانی، در کلام تو می‌بینیم که عیسای مسیح مایۀ امید تمام ملتها معرفی شده. تو را شکر می‌گوییم برای عیسای مسیح، برای این سرچشمۀ امید، برای این امید آسمانی، این امید واقعی.

پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همۀ ما انسانهای روی این کرۀ خاکی را که خود در محبت، حکمت و دانش بی‌پایان الهی‌ات آفریده‌ای، به یک چشم می‌بینی و هیچ کس را بر دیگری برتری نمی‌دهی. خداوندا، تو از هرآنچه که در قلب و فکر ما می‌گذرد، کاملاً آگاهی. پدر جان، به ما کمک کن تا بتوانیم همۀ انسانها را همان‌گونه که تو دوست داری، ما نیز دوست داشته باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا همۀ انسانها را به یک چشم دیده و آنها را بنا بر ظاهرشان قضاوت نکنیم.

پدر آسمانی مهربانم، از تو سپاسگزارم که در ایمان من به عیسای مسیح، به من اجازه داده‌ای تا مستقیماً به حضور تو آمده و با تو گفتگو کنم. پدر جان، کلام تو در انجیل لوقا، فصل دوازدهم، آیات ۶ و ۷ می‌فرماید: "مگر پنج گنجشک به قیمتی ارزان خرید و فروش نمی‌شوند؟ با وجود این، خدا حتی یکی از آنها را فراموش نمی‌کند! او حتی حساب موهای سر شما را نیز دارد! پس هرگز نترسید! چون در نظر خدا، شما بسیار عزیزتر از گنجشکان هستید." آمین.

خداوندا، پدر آسمانی من، تو را سپاس می‌گویم که یگانه خدای پُرفیض، مهربان و بسیار بخشنده هستی. پدر جان، امروز من نیاز خاصی را به حضورت اعتراف می‌کنم. پدر جان، من با بخشش خودم مشکل دارم. برای فکر محدود انسانی من، درک و پذیرش بخشش اعمال، گفتار، و اندیشه‌های گناه‌آلودم از طرف تو دشوار می‌باشد.

پدر آسمانی، کلام تو در انجیل یوحنا می‌فرماید: "در من بمانید و بگذارید من هم در شما بمانم. زیرا وقتی شاخه از درخت جدا شود، دیگر نمی‌تواند میوه بدهد. شما نیز جدا از من نمی‌توانید بارور و مفید باشید. بله، من تاک هستم، شما نیز شاخه‌‌های من. هر که در من بماند و من نیز در او، میوۀ فراوان می‌دهد، چون جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست." آمین.

خداوندا، تو را می‌ستایم که خدایی مهربان، قادر مطلق، دانای مطلق و همیشه در همه‌جا حاضر هستی. پدر جان، اطمینان از حضور، رحمت، فیض، دانش و توانِ بی‌مانند توست که من را امید می‌بخشد تا قادر به غلبه بر چالشهای زندگی روزانه‌ام شده و در ارادۀ مقدس تو زندگی کنم. پدر جان، امروز من برای عزیزانی که از تنهایی رنج می‌برند، دعا می‌کنم.

خدای قدوس و پاک، پدر آسمانیِ مهربان ما، با قلبی فروتن به حضور تو می‌آیم و برای عزیزانی که در نیاز بسر می‌برند، دعا می‌کنم. خداوندا، بسیاری در بیم و هراس از فردا و نیازهای فردایشان بسر می‌برند. خداوندا، تو خدای قادر مطلق، و فراهم‌کننده‌ای سخاوتمند هستی. پدر جان، من برای آرامش عزیزانی که در ترس از کمبودهایی هستند، دعا می‌کنم.

بالای صفحه