رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، دعا می‌کنم برای ایماندارانِ به مسیح که تحت ظلم و جفا و بی‌عدالتی بسر می‌برند.

پدر جان، خدای نیکو، خدای بخشنده، خدای پُر از مهر و محبت، دعا می‌کنم برای ایماندارانی که خداوند، با مشکلات زناشویی دست و پنجه نرم می‌کنند و در صدد طلاق گرفتن هستند.

پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنم که به ما در زندگی به‌وسیلۀ ایمان به عیسای مسیح، هدف و امیدی زنده بخشیده‌ای.

پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنم  که در کتاب‌مقدس می‌خوانیم که از ابتدا به‌خاطر فیض و محبتت، نقشۀ نجات انسان را از گناه و رهایی از عواقب شوم آن که مرگ یعنی دوری ابدی از تو است، از طریق عیسای مسیح کشیده بودی.

پدر آسمانی، در کلامت انجیل، می‌خوانیم که اگر یک ایماندارِ به مسیح، تحت فرمان روح‌القدس بسر ببرد، به هیچ وجه خواهشهای نفس را ارضا نمی‌کند، بلکه میوۀ روح‌القدس در زندگی آن شخص دیده می‌شود.

ای خداوندم، عیسای مسیح، تو را شکر می‌کنم که با قدرت عظیم خود، دو هزار سال پیش، بسیاری را که به انواع مرضها و اسارتها دچار بودند، شفا دادی و رهانیدی. با معجزاتت در زندگی مردم، خداوندی خود را ثابت نمودی. این معجزات امروز هم زندگی بسیاری را متبدل کرده و نجات داده.

خدای پدر، خدای قادر مطلق، خدای رحیم و بخشنده، خدای پُر از محبت، تو را شکر می‌کنم برای اینکه وقتی ما انسانها که بر طبق کلامت، کتاب‌مقدس، گناهکار و دشمن تو بودیم، عیسای مسیح را برای ما فدا کردی تا از راه ایمان به او گناهانمان بخشیده شده، نیک و عادل به شمار بیاییم.

پدر آسمانی، خدای پُرفیض و پُرمحبت، تو را به‌خاطر عیسای مسیح، منجی بی‌همتایمان شکر می‌گویم. شکرت می‌کنم که آمرزش گناهان و نجات از گناه و عواقب شوم آن را از طریق عیسای مسیح، برای ما انسانهای گناهکار فراهم کرده‌ای. تو را شکر می‌گویم که می‌توانم از طریق و نام عیسای مسیح به حضورت بیایم و برای شنوندگان و هموطنان عزیزمان دعا کنم.

پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که به فیض و لطف تو و از راه ایمان به عیسای مسیح خداوند و قبول واقعیت مرگ و قیام او از مردگان، نعمت نجات و رستگاری را دریافت کرده‌ایم. حالا تو می‌خواهی برطبق میل و اراده‌ات زندگی کنیم و آنچه را که در نظر تو با اهمیت و باارزش است، مهم بدانیم و در اولویت قرار بدهیم.

پدر آسمانی، از تو تشکر می‌کنیم که به فرزندانت، به ایمانداران به مسیح، روح‌القدس را داده‌ای که در وجود ما ساکن بشود و پیوسته ما را پشتیبانی و هدایت کند. پدر، برای حضور روح‌القدس در قلب و زندگی‌مان از تو تشکر می‌کنیم.

پدر آسمانی، تو خدای پاک و مقدس هستی و از گناه بیزاری، اما تو خدای محبت هم هستی و ما انسانهای گناهکار را دوست داری و به‌خاطر خون و مرگ مسیح بر صلیب، آمرزش گناهان را برای ما انسانها فراهم کرده‌ای.

پدر خوب آسمانی ما، عیسای مسیح، مظهر واقعی تو و نجات‌دهندۀ ما، در الگوی دعایی که به ما ارائه داد، به ما یاد داد که در دعا از تو بخواهیم که نان کفاف ما را امروز به ما عطا فرمایی.

بالای صفحه