رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم، چرا که تو نمونه‌ای هستی برای ما. نمونه‌ای از فروتنی، محبت، عشق، فداکاری.

ای خدای عشق و محبت، در این لحظه دعا می‌کنم برای عزیزانی که در این دوره و زمانِ بسیار دشوار، مجرد هستند و هنوز ازدواج نکرده‌اند.

ای خداوند، تو خدای برکات هستی. تو خدای نعمتها هستی. ما را برکت می‌دهی. برکات روحانی از توست. برکاتی که ما در زندگی داریم، مثل سلامتی، مثل آسایش، رفاه حتی، از توست.

ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم برای حضور شیرینت. تو را شکر می‌کنیم برای هویتی که به ما دادی.

پدر جان، تو را می‌پرستیم، چرا که تو نیک و عالی هستی. تو خدایی هستی تغییرناپذیر، گرچه موقعیتها عوض می‌شوند، فصلها متغیر می‌شوند، ولی تو همیشه، یکسان، وفاداری.

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم که برای همۀ کسانی که تو را پذیرفتند، این حق را دادی که فرزندان خدا خوانده شوند.

ای خداوند، ما گناهکارانی هستیم که با خون بره شسته شدیم. ای خداوند، تو ما را دعوت کردی برای زندگی‌ای که پاک و مقدس است.

ای خداوند، تو سَروَرِ سلامتی هستی. ای عیسای مسیح خداوند، تو گفتی، بیایید نزد من، ای تمامی گرانباران و زحمتکشان، و من شما را آرامی خواهم بخشید.

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم، چرا که تو برای ما فکر می‌کنی و کلام تو خیلی واضح به ما نشان می‌دهد که تو ما را دوست داری و تو پدر پُر از محبت، پُر از شادی و امید هستی.

ای خدای پدر، در نام عیسای مسیحِ خداوند به حضورت می‌آیم و سپاست می‌گویم و شکرت می‌کنم برای تمام عزیزانی که در سراسر دنیا، خداوندا، به نجات تو و به پیغام انجیل عیسای مسیح لبیک گفته‌اند، پاسخ مثبت داده‌اند، و عیسای مسیحِ خداوند را در قلب و زندگی‌شان پذیرفته‌اند، ایمان آورده‌اند، نجات یافته‌اند.

ای پدر آسمانی ما، ای خداوندِ پُر از فیض و رحمت، خدای سخاوتمند، خداوندی که به فکر فرزندانت هستی، ای خداوندم "یهوه یایرا" هستی، خدای فراهم‌کننده هستی.

پدر آسمانی، دعا می‌کنم برای ایماندارانِ به مسیح که تحت ظلم و جفا و بی‌عدالتی بسر می‌برند.

بالای صفحه