رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، از تو تشکر می‌کنیم که به فرزندانت، به ایمانداران به مسیح، روح‌القدس را داده‌ای که در وجود ما ساکن بشود و پیوسته ما را پشتیبانی و هدایت کند. پدر، برای حضور روح‌القدس در قلب و زندگی‌مان از تو تشکر می‌کنیم.

اما در کلامت می‌بینیم که خواست و ارادۀ تو برای ما این است که از روح‌القدس پُر باشیم و در پُری روح‌القدس زندگی کنیم. می‌دانیم که ثمرۀ روح‌القدس اینها هستند: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. پدر، خواست و ارادۀ تو این است که این ثمرات نیکوی روح‌القدس به‌طور واضح در زندگی ما دیده بشود و نام مسیح از طریق ما جلال بیابد. پس پدر، از روحت ما را پُر و لبریز بساز و کمک‌مان کن که در پُری روح‌القدس زندگی کنیم، آمین.

بالای صفحه