رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنم که به ما در زندگی به‌وسیلۀ ایمان به عیسای مسیح، هدف و امیدی زنده بخشیده‌ای.

دعا می‌کنم برای عزیزانی که از زندگی خسته‌ شده‌اند، از خودشان، اطرافیان‌شان، از زمین و زمان خسته شده‌اند. هیچ هدف و امیدی در زندگی ندارند. انگار که همه‌اش به بن‌بست می‌خورند، انگار که هیچ چیزی در زندگی‌شان به‌درستی پیش نمی‌رود. دعا می‌کنم ای خدای پدر، که خودت را در عیسای مسیح به طرز خاصی بر این عزیزان مکشوف بگردانی. دعا می‌کنم که شنوندۀ عزیز ما امروز درک کند که تو او را دوست داری و نقشه‌ای عالی برای زندگی‌اش در نظر داری. ارادۀ خودت را از طریق کلامت به شنوندۀ ما مکشوف بگردان. در کلامت، کتاب‌مقدس، مزمور صد و نوزدهم، آیۀ ۱۰۵ می‌خوانیم که: "کلام تو برای پاهای من چراغ، و برای راههای من نور است." دعا می‌کنم که نور کلام تو بر دلهای شنوندگان ما بتابد و از راه ایمان به عیسای مسیحِ خداوند، دل و فکر و زندگی‌شان متبدل بشود و ارادۀ تو را برای زندگی‌شان درک کنند و شادی و امید برای یک زندگی شیرین و ابدی در قلبشان پدیدار بشود. اینها را در نام عیسای مسیح خداوند می‌طلبم، آمین.

بالای صفحه