رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با سپاس و شکرگزاری از تو، با قلبی فروتن، امروز به حضور تو می‌آیم. خداوندا، من امروز برای خانواده‌هایی که عضوی بیمار دارند، دعا می‌کنم. پدر جان، دعا می‌کنم تا در درجۀ اول، در این روزهای سخت بیماری، به آن عزیز بیمار، صبر و آرامش الهی خودت را ارزانی فرمایی. خداوندا، به آن عزیز بیمار این اعتماد را بده که تو او را ترک نکرده‌ای و از شرایط، نیازها، و حال او کاملاً آگاه هستی.

آن عزیزِ بیمار را از میزان محبت خودت برایش آگاه ساز. پدرجان، با قدرت الهی خود او را شفا ده. خداوندا، برای عزیزانی که از این شخص بیمار پرستاری و نگهداری می‌کنند، دعا می‌کنم. به آنها حکمت، قوت، صبر و امید عطا بفرما. خداوندا، خودت را به‌گونه‌ای واقعی و تازه در این روزهای سخت، بر آن عزیزِ بیمار و عزیزان پرستار و خانوادۀ او مکشوف بفرما. پدر جان، تو طبیب واقعی و شفادهندۀ هر درد هستی. شفای هیچ درد، و علاج هیچ بیماری‌ای از توان تو بالاتر نیست. ای خالق طبیبان، ای گردانندۀ این هستی، همۀ بیماران را شفا بده و در آرامش پدرانۀ خودت نگاه دار. در نام عیسای مسیح این دعا را به حضور تو می‌آورم، آمین.

بالای صفحه