رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوند، تو را شکر می‌کنیم که ما را نجات دادی. خداوندا، از تو ممنونیم که به‌خاطر فیض عظیم تو، ما نالایقان آن نجات کامل و بخشایش گناهان را تجربه کرده‌ایم و اکنون فرزندان تو هستیم. ای خداوند، اکنون اجازه بفرما که در ایمان مسیحی و پیروی مسیح رشد بکنیم تا شخصیت ما آن شخصیتی بشود که باعث جلال نام تو خواهد بود.

کمک بکن که آن انسانی را که تو می‌خواهی در زندگی خودمان باشیم، آن شویم و ای خداوندا، تو را شکر می‌کنیم که ما را در زمانی که کامل نبودیم و گناهکار بودیم، نجات دادی و اکنون آن کار نیکو را که در ما آغاز کرده‌ای، می‌خواهیم که آن را ادامه بدهی تا هر چه بیشتر، هر روزه به شباهت مسیح متبدل بشویم و شخصیت او را پیدا کنیم تا مردم، دیگران از وجود ما برکت بگیرند. به نام عیسای مسیح، آمین.

بالای صفحه