رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خدای پدر، در نام عیسای مسیحِ خداوند به حضورت می‌آیم و سپاست می‌گویم و شکرت می‌کنم برای تمام عزیزانی که در سراسر دنیا، خداوندا، به نجات تو و به پیغام انجیل عیسای مسیح لبیک گفته‌اند، پاسخ مثبت داده‌اند، و عیسای مسیحِ خداوند را در قلب و زندگی‌شان پذیرفته‌اند، ایمان آورده‌اند، نجات یافته‌اند.

خداوند، دعا می‌کنم برای اين تک تک عزیزان، همانطور که پولس رسول برای ایمانداران کلیسای کولسيه دعا کرد. دعا می‌کنم که خداوندا، به عزیزان ما، به ایماندارانِ مسیحی، بینش و فهم روحانی بدهی تا ارادۀ تو را کاملاً درک بکنند. تا بتوانند طوری که شایستۀ توست، زندگی کنند و کاملاً تو را خشنود کنند و در تمام کارهای نیک زندگی پرثمری داشته باشند و در شناخت تو ای خداوند، در معرفت تو، رشد و نمو کنند. دعا می‌کنم که ای خداوند، برحسب قدرت پرشکوهت و با تمام نیروی خود آنها را تقویت کنی تا با شادی و صبر، هر چیزی را تحمل کنند. پدر دعا می‌کنم که این عزیزان، پیوسته تو را شکر بکنند که آنها را لایق گرداندی تا در سرنوشتی که در عالم نورانی در انتظار همۀ مقدسین است، سهم داشته باشند. تو را شکر می‌کنم که آنها را از چنگ نیرومند ظلمت رهانیدی و به پادشاهی پسر عزیزت منتقل کرده‌ای.
خداوند، تو را شکر می‌کنم که عزیزان را آزاد ساخته‌ای و گناهانشان را آمرزیده‌ای. دعا می‌کنم که این عزیزان در محبت تو رشد و نمو کنند. دعا می‌کنم که خداوندا، به طول و عرض و ارتفاع و عمق محبت تو پی ببرند و پیوسته خداوندا، تو را در تمام امور زندگی‌شان جلال بدهند و برای خشنودی تو زندگی بکنند. همۀ اینها را در نام عیسای مسیح خداوند، برای جلال نام پدر دعا می‌کنم، آمین.

بالای صفحه