رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خدای محبت، که در عیسای مسیح خودت را بر ما مکشوف کردی، می‌خواهم برای آنهایی دعا کنم که الآن در سختی هستند، در زیر بارها خم شده‌اند و احساس می‌کنند که دارند غرق می‌شوند و هیچ راهی برایشان نمانده.

خواهش می‌کنم کمک کن به تو اعتماد کنند، به کلام تو، به انجیل تو، به خبر خوش تو، و همین الآن که صدای مرا می‌شنوند، بیایند به‌سوی تو و به تو توکل کنند، تو را ای عیسای خداوند، صدا بزنند و ایمانشان را بر تو بگذارند و اجازه بدهند که تو کار کنی. در کلامت می‌بینیم حتی وقتی که طوفانهای زندگی بلند می‌شود، تو می‌توانی بر روی موجها هم راه بروی، و حتی می‌توانی این قایق زندگی ما را که دارد در عمق آبهای عمیق فرو می‌رود، قادری که طوفان را هم آرام کنی، و من الآن دعا می‌کنم در نام مسیح که طوفان زندگی عزیزان را آرام کنی و خداوند، رهایی برای عزیزان شنونده‌مان بیاید و کمک‌شان کن که شک نکنند. ایمان‌شان را بر روی تو بگذارند و صبر کنند که تو بتوانی آنها را نجات بدهی، چون تو ناجی هستی. تو نه‌فقط گناهان ما را می‌بخشی، بلکه آمدی رهایی بدهی، شفا بدهی، برکت بدهی. همۀ اینها را در نام عیسای مسیح، منجی عزیزمان دعا می‌کنم. آمین.

بالای صفحه