رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم، چرا که تو برای ما فکر می‌کنی و کلام تو خیلی واضح به ما نشان می‌دهد که تو ما را دوست داری و تو پدر پُر از محبت، پُر از شادی و امید هستی.

ای خداوند، خیلی از برادران و خواهران ما، گرچه در ایمان هستند، ولی در ناامیدی هستند، در یأس هستند، و به‌‌خاطر شرایط زندگی، هیچ امیدی به آینده ندارند، و این ناامیدی باعث شده که در نگرانی، یأس و ناراحتی باشند، نقشه‌ای برای زندگی‌شان نداشته باشند. و خداوندا، این شرایطِ بسیار ناگواری است و این ارادۀ تو نیست، چرا که تو خدای امید هستی. تو گفتی و شد. و امروز دعا می‌کنم که کلام تو در زندگی برادر و خواهر ناامید من، امید بیاورد، ایمان بیاورد. دعا می‌کنم که نگاه عزیزان من به تو که کامل‌کنندۀ ایمان ما هستی باشد، و نه به شرایط زمینی. خداوندا، از طرق مختلف دعا می‌کنم که امید تزریق بشود در قلوب و افکار ایمانداران عزیز، فرزندان تو. ای پدر، تو امید زندۀ ما هستی و ما فرزندان امید هستیم. پس دعا می‌کنم که این امید در زندگی عزیزان من واقعی بشود، و نه فقط یک خیال باقی بماند. ای خداوند، تو جذامی‌ها را شفا دادی و بلاها را دور ساختی و مرضها را شفا دادی. تو همان خداوند هستی. دعا می‌کنم که این مرضِ ناامیدی را شفا بدهی و امید زنده و نیکو و آسمانی سرازیر بکنی، امید برای آسمان و امید برای زندگی در روی زمین. در نام عیسای مسیح اینها را می‌طلبم، آمین.

بالای صفحه