رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خداوندا، شکر و سپاس برای محبت عظیم و بیکران تو که در فرزند روحانی‌ات، عیسای مسیح، بر ما مکشوف کردی. خداوندا، می‌خواهم برای عزیزانی دعا کنم که هنوز در گذشته زندگی می‌کنند. آنها به‌خاطر تجربیات بد گذشته، ای خداوند، نمی‌توانند زندگی آرام و شادی داشته باشند و گذشتۀ بدشان بر زندگی حالشان تأثیر بد گذاشته.

خداوندا، این عاملی شده که این عزیزان در غم و ناراحتی و عصبانیت هر روز زندگی کنند و نتوانند یک زندگی سالم و پیروزی داشته باشند. آنها دائماً به اتفاقات و تجارب بد و دردناک گذشته فکر می‌کنند، به شکست‌هایشان، به افرادی که دوست داشتند و از دست دادند فکر می‌کنند، به کارهایی که نبایستی می‌کردند، به حرفهایی که نباید می‌زدند. خداوندا، کمک‌مان کن که درک کنیم گذشته گذشته، و ما نمی‌توانیم هرگز گذشته را برگردانیم. ای خدای قادر مطلق، عزیزان را کمک کن که پروندۀ گذشته را برای همیشه ببندند و به شیطان اجازه ندهند که آنها را بیشتر از اینها به پایین بکشد، بلکه خودشان و دیگران را ببخشند. اجازه بدهند، ای خدای پرقدرت و عظیم، تو آنها را بنا و تشویق کنی و از نو بتوانند شروع کنند و روز به روز زندگی کنند و هر روز زندگی کنند و با اعتماد و ایمان به تو و کلامت، هرروز پیش بروند و در تو استراحت کنند و از تو حکمت و نیرو بگیرند. همۀ اینها را در نام عیسای مسیح، خداوند و منجی عزیزمان دعا می‌کنیم. آمین.

بالای صفحه