رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، دعا می‌کنم برای ایماندارانِ به مسیح که تحت ظلم و جفا و بی‌عدالتی بسر می‌برند.

شکر می‌کنم که خداوندگار ما عیسای مسیح، نمونۀ  فروتنی کامل را برای ما ایمانداران به‌جا گذاشت. خود او نهایت ظلم و جفا را چشید، ولی لب نگشود و نفرین نکرد، بلکه طلب بخشش برای جفا رسانندگانش کرد. او از ما هم خواسته تا دشمنان خود را نه‌تنها ببخشیم، بلکه طلب برکت برایشان کنیم. دعا می‌کنم به ایماندارانِ خود که در رنج و عذاب هستند، ایمانی راسخ بدهی تا بتوانند در مقابل بی‌عدالتی‌ها پایداری کنند، صبر و تحمل ببخشی و آنها را امیدوار بسازی و مطمئن کنی که تو هیچ‌وقت آنها را ترک و فراموش نکرده‌ای و در تمام لحظات در کنار آنها هستی. آرامش و شادی تو که مافوق فهم ما انسانهاست، دلهای عزیزان را فرا بگیرد و با اطمینان و اعتماد به تو که رهاننده و ملجای‌شان هستی، زندگی کنند. کلام خدا در مزمور بیست و هفتم، آیۀ ۱۴ می‌فرماید: "برای خداوند منتظر باش، و قوی شو و دلت را تقویت خواهد کرد؛ بلی، منتظر خداوند باش!" تو را شکر می‌کنم خداوندا، برای این عزیزان. دعا می‌کنم که فیض تو، قوت و قدرت تو، و آرامش تو با این عزیزان باشد. در نام عیسای مسیح خداوند دعا می‌کنم، آمین.

بالای صفحه