رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای قادر مطلق، تو را صمیمانه شکر می‌کنیم به‌خاطر جمیع برکات و به‌خاطر همۀ تسلی‌هایی که ای خداوند، تو هر روزه به ترسندگان خودت عطا می‌فرمایی. اینک ای خداوند، برای قربانیان انواع خشونت‌ها دعا می‌کنم. دعا می‌کنم که ای خداوند، تویی که پسر حبیبت متحمل بدترین نوع شکنجه‌ها و بدترین نوع خشونت‌ها گردید، فرزندان خودت را در این جهان امداد بفرمایی.

مخصوصاً، قربانیان خشونت‌ها را، ای خداوند، امداد بفرما تا آنها نیز به قوّت رستاخیز عیسای مسیح، از این تجارب هولناک با سربلندی و با پیروزی و با تازگی روح برخاسته، و باعث برکت دیگران گردند. ای خداوندا، از این تجارب منفی استفاده بفرما تا آنها به نوبۀ خود قربانیان دیگر را خدمت کرده، آن محبتی را که از تو دریافت کرده‌اند، با دیگران در میان گذاشته، و باعث شفا و التیام دردهای دیگران گردند. ای خداوند، دعا می‌کنم که به آنها پیروزی و عافیت و سلامتی ببخشی. به نام عیسای مسیح، آمین.

بالای صفحه