رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوند، به ما یاد بده که تو را خدمت بکنیم به آن‌گونه‌ای که تو شایستۀ خدمت هستی. به ما کمک بکن که آن کاری را که تو می‌خواهی، انجام بدهیم. به ما کمک بکن که به فکر آن بهایی که باید پرداخت کنیم، نباشیم بلکه با جان و دل و با از خودگذشتگی، تو را در رتبۀ اول زندگی خود قرار بدهیم.

کمک بکن که برای تو زحمت بکشیم و برای تو کار بکنیم و دربارۀ دستمزد و حاصل رنج خود چیزی طلب نکنیم. کمک بکن که ما معرفت تو را هر روزه پیدا بکنیم و با فروتنی عیسای مسیح، خدمت تو را هر روزه انجام بدهیم. به نام عیسای مسیح، آمین.

بالای صفحه