رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای قدوس و پاک، پدر آسمانیِ مهربان ما، با قلبی فروتن به حضور تو می‌آیم و برای عزیزانی که در نیاز بسر می‌برند، دعا می‌کنم. خداوندا، بسیاری در بیم و هراس از فردا و نیازهای فردایشان بسر می‌برند. خداوندا، تو خدای قادر مطلق، و فراهم‌کننده‌ای سخاوتمند هستی. پدر جان، من برای آرامش عزیزانی که در ترس از کمبودهایی هستند، دعا می‌کنم.

پدر جان، در درجۀ اول، از تو می‌طلبم تا به این عزیزان این اطمینان خاطر را بدهی که تو آنها را می‌بینی، از تمام نیازهایشان آگاهی، آنها را فراموش نکرده‌ای و همواره در همۀ شرایط با آنها هستی. پدر جان، به این عزیزان این اطمینان قلبی را بده که تو قادری و مشتاقی تا برای نیازهای آنها مهیا فرمایی. پدر جان، این عزیزانی که در ترس از کمبود زندگی می‌کنند را از دروغهای شیطان محافظت فرما و در محبت بی‌مانند خودت تمام نیازهای این عزیزان را بنا بر مشیت الهی خودت برطرف فرما. در نام عیسای مسیح، آمین.

بالای صفحه