رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خدای پُرفیض و رحمت که در ایمان به عیسای مسیح پدر ما شده‌ای، خواهش می‌کنم ما را کمک کن تا در زمانی که وسط امتحانات و آزمایشات سخت قرار می‌گیریم، زمانی که همه چیز به نظرمان سخت و غیرقابل تحمل است، در جستجوی فرصتهایی باشیم که می‌تواند عامل رشد ما در تو باشد.

مخصوصاً تشخیص بدهیم کارها و اعمالی را که در زندگی ما وجود دارد و تو خشنود نیستی، از خودمان و از زندگی‌مان دور کنیم و بگذاریم که تو از ما پرستاری و مواظبت کنی. همین‌طور، خداوندا کمک‌مان کن، به ما فیض بده که به تو اعتماد کنیم تا تو، خداوند، رویدادهای زندگی‌مان را آن‌طور که خواست توست انتخاب کنی و ما بخواهیم اراده و خواست تو بشود، نه خواست ما. ای خدای مهربان، کمک کن که مواظب باشیم و توجه کنیم که تو در زندگی ما چه کار داری می‌کنی. کمک کن که با نزدیک شدن به تو و بودن در حضورت تو را پرستش کنیم و در هر شرایطی که باشیم، تو را شکر کنیم تا تو به ما آرامش بدهی و از تو قوّت و حکمت بگیریم. خداوندا، مدیون و شکرگزاریم که طبق کلامت، تو بار تمام غصه‌ها و نگرانیهای ما را به دوش خودت می‌گیری، زیرا تو در تمام اوقات به فکر ما هستی. شکرت ای خداوند. شکر ای خدای محبت. به ما کمک کن در همه وقت به تو توکل کنیم، زیرا تو پناهگاه ما هستی و برای هر پیشامدی و برای هر چه که در زندگی‌مان پیش می‌آید، تو را شکر کنیم و به تو اعتماد کنیم. آمین.

 

بالای صفحه