رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، عیسای مسیح، مظهر تو، ظاهر‌کنندۀ تو، که قلب تو را، افکار تو را، ارادۀ تو را برای ما به‌طور کامل، واضح، آشکار کرده، در انجیل شریف و مقدس در مورد ازدواج و اتحاد مرد و زن در زناشویی می‌فرماید که آن دو یک تن و یکی می‌شوند.

پدر، می‌دانیم که ازدواج در نظر تو بسیار مهم و باارزش است، چون باعث تشکیل خانواده می‌شود. پس می‌خواهم در نام عیسای مسیح، ظاهرکنندۀ تو، برای زن و شوهرها و اتحادشان در زناشویی دعا کنم. پدر، اتحاد آنها را حفظ بکن، قوی و مستحکم بساز، تو نمی‌خواهی که این اتحاد شکسته شود، می‌خواهی که دائمی و مستحکم باشد. پس دعا می‌کنم که اتحاد زنها و شوهرها را حفظ کنی که این اتحاد شکسته نشود و ازدواجشان به طلاق کشیده نشود. پدر جان، همین‌طور دعا می‌کنم که زن و شوهرهایی که الآن صدای من را می‌شنوند، محبت تو را که در عیسای مسیح ظاهر شد، درک کنند. بخشش تو را که در عیسای مسیح ظاهر شد، درک کنند که یکدیگر را محبت کنند، یکدیگر را ببخشند و اتحاد زناشویی‌شان پایدار و قوی باشد و خانوادۀ سالمی داشته باشند. به نام عیسای مسیح دعا می‌کنم و از تو می‌طلبم. آمین.

بالای صفحه