رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، از تو سپاسگزارم که همۀ ما انسانهای روی این کرۀ خاکی را که خود در محبت، حکمت و دانش بی‌پایان الهی‌ات آفریده‌ای، به یک چشم می‌بینی و هیچ کس را بر دیگری برتری نمی‌دهی. خداوندا، تو از هرآنچه که در قلب و فکر ما می‌گذرد، کاملاً آگاهی. پدر جان، به ما کمک کن تا بتوانیم همۀ انسانها را همان‌گونه که تو دوست داری، ما نیز دوست داشته باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا همۀ انسانها را به یک چشم دیده و آنها را بنا بر ظاهرشان قضاوت نکنیم.

پدر جان، به ما کمک کن تا خودخواه نباشیم و بتوانیم در محیط‌های زندگی خود، حق دیگران را بر حق خود ارجحیت دهیم. پدر جان، به ما کمک کن تا در محبت بی‌قید و شرط  به دیگران، نور و نمکی برای جلال نام تو و معرفی فیض و رحمتت به آنها باشیم. پدر جان، به ما کمک کن تا با همه در صلح و نوع‌دوستی زیسته و روزهای زندگی خود را با دیگران در آرامش بسر بریم. در نام عیسای مسیح می‌طلبم، آمین.

بالای صفحه