رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوند، ما را از خودخواهی و خودمحوری در زمان دعا حفظ بکن. به ما کمک بکن که یاد بگیریم تا برای دیگران دعا کنیم. به ما درس شفاعت کردن و کمک خواستن جهت دیگران را یاد بده. اجازه بفرما که آنقدر به فکر دیگران باشیم، آنقدر مملو از محبت دیگران باشیم که زمانی که دعا می‌کنیم، خود را از یاد برده و فقط برای بهبود وضعیت دیگران نزد تو دعا بکنیم.

به ما آنچنان رضایتی را عنایت بفرما و عطا بفرما که برای نیازهای خود دعا نکرده، بلکه نیازهای دیگران را با چشمانی که تو به ما می‌دهی، ببینیم و آنها را و نیازهایشان را به حضور تو بلند بکنیم. ای خداوندا، به ما قوت بده تا با فکر و قلب و احساس خود برای نیازهای دیگران شفاعت بکنیم و مانند پسر حبیب تو که دائماً برای ما شفاعت می‌کند، دیگران را به یاد بیاوریم. به نام عیسای مسیح، آمین.

بالای صفحه