رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر آسمانی، تو خدای پاک و مقدس هستی و از گناه بیزاری، اما تو خدای محبت هم هستی و ما انسانهای گناهکار را دوست داری و به‌خاطر خون و مرگ مسیح بر صلیب، آمرزش گناهان را برای ما انسانها فراهم کرده‌ای.

کلام تو در انجیل شریف، ما را مطمئن می‌کند که خون عیسی ما را از همۀ گناهانمان پاک می‌کند. الآن از تو می‌طلبیم که ما ایمانداران به مسیح را کمک کنی که از هر گناه دوری کنیم و زندگی پاکی داشته باشیم و وقتی مرتکب گناهی می‌شویم، به یاد داشته باشیم که می‌توانیم با دل فروتن و توبه‌کار، در نام والای مسیح دعا کنیم و گناهمان را به تو اعتراف کنیم و اطمینان داشته باشیم که خون عیسی، ما را از هر گناه پاک می‌کند. پدر، در خاتمه، می‌خواهیم باز از تو تشکر کنیم که برۀ بی‌عیب و نقص، عیسای مسیح را که بر صلیب قربانی شد، وسیلۀ آمرزش ما انسانهای گناهکار مقرر کرده‌ای. آمین.

بالای صفحه