رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدر نیکوی آسمانی، در کلام تو می‌بینیم که عیسای مسیح مایۀ امید تمام ملتها معرفی شده. تو را شکر می‌گوییم برای عیسای مسیح، برای این سرچشمۀ امید، برای این امید آسمانی، این امید واقعی.

و در این لحظه می‌خواهم در نام عیسای مسیح، نجات‌دهندۀ ما، مظهر تو، ظاهرکنندۀ تو، که مایۀ امید هست برای همۀ قومها، برای تمام انسانها، می‌خواهم در نام او دعا کنم برای افرادی که ناامید هستند، از لحاظ روحانی در تاریکی هستند، منتظر تابیدن نور هستند. دعا می‌کنم که به‌وسیلۀ روحت، روح‌القدس، آنها را به‌سوی عیسای مسیح هدایت کنی که آنها هم این امید واقعی آسمانی را، این امید پایدار را، این امید حقیقی را، در نام مسیح و از طریق او دریافت کنند و از ناامیدی به امید، از تاریکی به نور الهی تو منتقل شوند. در نام عیسای مسیح دعا می‌کنم و اینها را از تو می‌طلبم، آمین.

بالای صفحه