رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای خداوند، تو را شکر می‌کنم، چرا که تو نمونه‌ای هستی برای ما. نمونه‌ای از فروتنی، محبت، عشق، فداکاری.

ای خداوند، تو از ما خواستی که طرز فکر تو را داشته باشیم که هم‌ذات با خدا بودی، ولی آن را به نفع خودت بهره نجستی، و خود را خالی کردی و به شباهت آدمیان درآمدی، و خداوندا، خودت را خوار ساختی و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع گشتی. ای عیسای مسیح خداوند، دعا می‌کنم برای ایماندارانی که در تنبلی روحانی به‌سر می‌برند، در غرور و خودخواهی به‌سر می‌برند. ای خداوند، دعا می‌کنم که تو نمونه‌ای باشی برای عزیزان من، و به‌یاد آنها بیاوری که تو خدای محبت، فداکاری و از‌خودگذشتگی هستی. ای خداوند، دعا می‌کنم برای برادر و خواهر عزیز من که در گناه تنبلی است. دعا می‌کنم که نه‌فقط فیض تو نمایان بشود در زندگی برادر و خواهرم، بلکه راستی تو، حقیقت تو، آشکار بشود که تو حقیقت هستی و می‌خواهی پیروان و فرزندان و شاگردان تو، در حقیقت و راستی قدم بزنند. ای خداوند، کلام خواندن و دعا کردن ما، نتیجۀ درک محبت تو است. دعا می‌کنم برای برادران و خواهران من که شاید از‌یاد برده‌اند که چقدر آنها را دوست داری. دعا می‌کنم که این را درک بکنند، به‌یاد بیاورند و نتیجۀ این درک، اشتیاقی باشد برای شناخت بیشتر تو، ای خداوند. در نام عیسای مسیح دعا می‌کنم، آمین.

بالای صفحه