رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

ای قادر بخشنده، شکرت می‌کنم برای این وقت. می‌خواهم برای عزیزانی دعا کنم که آزاد نیستند و در اسارت زندگی می‌کنند. عیسای مسیح در انجیل می‌فرماید که، "حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت." ای خداوند، می‌دانیم که تو آمدی که حقیقت را به ما بشناسانی، حقیقت این که ما همه گناهکار هستیم و از جلال تو قاصریم و تو آمدی که تمام گناهان ما را ببخشی و ما را از بردگی گناه و اسارت شیطان آزاد کنی و به ما حیات ابدی بدهی.

همین‌طور طبق کلامت، تو آمدی که همۀ اسیران را آزاد بسازی، از هر بندی آزاد کنی. خداوندا، تنها و تنها تو می‌توانی. پس خواهش می‌کنم عزیزانی را که در اسارت بسر می‌برند، اسارت سیگار، مشروبات الکلی، مواد مخدر، قرصهای اعتیادآور، فیلمهای کثیف جنسی، روابط جنسی گناه‌آلود و خارج از ازدواج، ترس، وسواس. ای خداوندا، آنها را آزاد کن. خداوندا، در کلامت می‌فرمایی، آنانی که تو را دوست دارند، خواهی رهانید. خداوند، خواهش می‌کنم عزیزان را برهان. کمکشان کن ای خداوند که ایمان و توکل‌شان را بر تو بگذارند و به تو روی بیاورند و تو را صدا کنند و تو را دوست داشته باشند تا تو آنها را برهانی. همۀ اینها را در نام عیسای مسیح، خداوند و منجی آسمانی‌مان می‌طلبیم. آمین.

بالای صفحه