رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدرِ آسمانی، از تو ممنونم که به‌خاطر ایمانم به عیسی مسیح خداوند و مرگ او بر صليب و قيام او از مردگان، نجات يافته‌ام.

شکر که روح پاک و مقدس تو، در من زندگی می‌‌کنه و به من قدرت و حکمت می‌بخشه تا مطابق خواست و ارادۀ خوب تو زندگی کنم. پدر عزيز، تو از همۀ نيازهايم باخبری و قول داده‌ای که اگر به تو بيشتر از هرکس و هرچيز ديگری اهميت دهم و دل ببندم، همۀ نيازهايم را برآورده می‌سازی. پدر، می‌دانم که دوستم داری و برای زندگی‌ام نقشه‌ای خوب داری، پس وجودم را کاملاً به تو تسلیم می‌‌کنم. از طريق روح و کلامت، پيوسته مرا هدايت نما و کمک کن که اراده‌ات را بدانم و خواست تو را انجام دهم و در خداوند و منجی‌محبوبم عيسی مسيح، پيروزمند باشم. در نام عیسی مسیح دعا می‌‌کنم، آمین!

بالای صفحه