رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پدرِ خوب آسمانی، از تو سپاسگزارم به‌خاطر کلامت که نور راه‌های من است. از تو ممنونم که به‌سبب فيض و لطفت و از راه ايمان به مسيحِ خداوند و واقعيت مرگ و قيام او، مرا نجات دادی و می‌‌خواهی پيوسته بر طبق کلامت زندگی کنم و تو را خوشنود نمايم.

پدرِ عزيز و مهربانم، به من کمک کن تا وقتی مورد انتقاد قرار می‌‌گیرم، به نيکويیِ تو فکر کنم و آنطور که تو می‌پسندی با ديگران رفتار نمايم. پدر، با روح پاکت مرا ياری ده تا آنچه که تو می‌خواهی به ديگران بگويم و مردم با شنيدن سخنانم و ديدن زندگی‌ام، مجذوب تو و حقايق کتاب‌مقدس شوند. پدر، من زندگی‌ام را تسلیمت می‌‌کنم و می‌خواهم فرزندی فروتن و مطيع باشم. در نام عیسی مسیح خداوند دعا می‌‌کنم، آمین!

بالای صفحه