رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

خدای پدر آسمانی، در نام پُرقدرت عیسی مسیح دعا می‌کنم برای کسانی که در دام الکل و مواد مخدر گرفتار هستند و به رهایی و آزادی نیاز دارند.

عیسی مسیح خداوند، تو مظهر خدای محبت وَ نجات‌دهنده، رهاننده وَ شفا دهنده هستی. از تو درخواست می‌کنم، این عزیزان را لمس نمایی، چون تو همۀ گناهکاران را دوست داری. عیسی مسیح خداوند، تو در راه گناهان ما برروی صلیب رفتی و جان سپردی که تاوان گناهان ما را بپردازی، اما در روز سوم روحاً و جسماً زنده شدی و سپس به آسمان بالا رفتی و اکنون زنده هستی و می‌توانی زندگی این عزیزان را دگرگون سازی. ای مسیحِ زنده، می‌دانیم که هرکس قلب و زندگی خود را به‌روی تو بگشاید نجات خواهد یافت. پس خداوندم عیسی مسیح، ایشان را از زنجیر و اسارت اعتیاد آزاد ساز. ذهن، افکار و وجود آن‌ها را دربربگیر و روح و جسمِ این عزیزان را شفا ده. دعا می‌کنم این افراد را از دامی که شیطان برای نابودی آن‌ها پهن کرده برهانی و از راه ایمان قلبی به تو و به‌واسطهٔ تو رهایی یابند و درآغوش امن و پُر‌محبت تو قرار گیرند. از تو مسیحِ خداوند طلب می‌کنم، روحی تازه و حیاتی نو به آن‌ها عطا فرمایی تا شاهدانی زنده برای گسترش ملکوت تو باشند و به هرکجا که می‌روند نام تو را جلال دهند. ایمان دارم که تو ای عیسی مسیح دعاهای ما را می‌شنوی، چون تو خداوند زنده و حقیقی هستی. در نام عیسی مسیحِ نجات‌دهنده دعا می‌کنم، آمین.

بالای صفحه