رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

زندگی، برای اکثریت افراد دشوار و گاه حتی "بسیار" دشوار است. هیچ‌یک از ما، از مشکلات زندگی در اين دنيا بی‌نصیب نیستیم!

 اما پطرس رسول فرمایشی پرمغز دارد؛ او می‌فرماید: "پس خویشتن را زیرِ دستِ نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد." (رسالۀ اول پطرس ۵: ‏۶). در واقع، ما طبق این فرمایش، باید با اعتماد به خدای نيکوی‌مان، فروتنانه سختیهای زندگی را تحمل کنیم و به خاطر بسپاريم که او در وقت مناسب ما را سرافراز خواهد نمود.

بالای صفحه