رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

پولس رسول ما را اندرز داده، می‌فرماید: "دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او." (رومیان ۱۲:‏ ۲).

ما که به مسيحِ خداوند ايمان آورده‌ايم و او را پيروی می‌کنيم، در زندگی روحانی خود، وظایفی بر دوش داریم. ما نه فقط نباید همشکل طرز فکر این دنیا بشویم، بلکه باید "ذهن" خود را "نو" بسازیم و دگرگون شويم. باید امور زندگی را آنگونه ببینیم که خدا پدر آسمانی ما، می‌بیند.

بالای صفحه