رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

کلام خدا در انجيل شريف می‌فرمايد، آنانی که به عیسی مسیح ایمان بیاورند، فرزندخواندۀ خدا می‌شوند. این فرزندخواندگی طبیعتاً پیامدهایی دارد. پولس رسول به یکی از آنها اشاره کرده، می‌فرماید: "اگر فرزندانیم، پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم‌ارث با مسیح." (رومیان ۸: ‏۱۷). آیا مایلید با ایمان به مسیح، نه فقط فرزند خدا بشوید، بلکه در ملکوتِ خدا، ارثی فسادناپذیر بیابید؟ چه وعدۀ شگفت‌انگیزی!

بالای صفحه