رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

شخصی حکيم سالها پیش جمله‌ای گفت که هیچ‌وقت از یاد نمی‌برم؛ گفت: "فکر خود را زباله‌دانی نکنیم!"

 در طول روز، افکار بسیاری از ذهن ما می‌گذرند، یا خودمان عمداً به آنها فکر می‌کنیم. پولس رسول به ايماندارانِ به مسيح می‌فرماید: "در‌بارۀ هر‌آنچه راست، شريف، درست، پاک، دوست‌داشتنی، نيکنام و هرچه عالی و قابل ستايش است، بينديشيد." (رساله به فيليپيان ۴: ‏۸). پس افکار خود را تفتيش کنيم و به آنچه خداپسندانه است بينديشيم.

بالای صفحه