رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

امروزه، در رسانه‌های مسیحی، بسیار می‌شنویم که یک مسیحی باید شاد باشد. اما این فقط یک روی سکه است.

روی دیگر آن، غم و اندوهِ بجا و خداپسندانه است، غم و اندوه برای گناهانی که مرتکب می‌شویم، برای نافرمانی‌های خود از کلام خدا در کتاب‌مقدس. پولس رسول می‌فرماید: "اندوهی که برای خدا باشد، موجب توبه می‌شود، که به نجات می‌انجامد و پشیمانی ندارد." (رسالۀ دوم به قرنتیان ۷: ۱۰).

بالای صفحه