رادیو مژده

 

 

پخش زنده

 

رادیو مژده

 

رادیو مژده

 

 

پخش زنده

map

map

وقتی خبر این همه ظلم و فجایع به گوشمان می‌رسد، از خود می‌پرسیم: "اگر خدا عادل است و انصاف دارد، چرا اجازه می‌دهد چنین فجایعی رخ دهد؟ چرا جلوِ آنها را نمی‌گیرد؟" فراموش نکنیم که برنامۀ زمان‌بندی خدا با برنامۀ انسان‌ها فرق دارد.

او برای هر امری، زمانی را بر اساس حکمت خودش تعیین می‌کند. در آينده، يقيناً روز داوری عادلانۀ خدا فرا خواهد رسید! آنگاه، هر کس مطابق با اعمالش داوری خواهد شد (مکاشفه ۲۰: ۱۳).

اما ما ايماندارانِ به مسيح، در حال حاضر باید صبر و شکیبایی پیشه کنیم و به خاطر داشته باشيم که خداوند، "نمی‌خواهد کسی هلاک شود بلکه می‌خواهد همگان به توبه گرايند" (دوم پطرس ۳: ۹). پس برای نجات گناهکارانی که هنوز توبه نکرده و به مسيح ايمان نياورده‌اند، با خداوند همکاری کنيم.

بالای صفحه